THAT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av That i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 276888, Tid: 0.2001

at (108201) det (101593) som (38867) den (11714) (4281)

Eksempler på bruk av That i en setning og oversettelsene deres

At

Scott said that the virus can not mutate.
Scott sa at viruset ikke kan mutere.
I am not saying that you are not you.
Jeg sier ikke at du ikke er du.

Det

( it , what )
That was linda bullard!
Det var linda bullard!
That will be annalee and your son.
Det er annalee og sønnen din.

Som

( which , the one who )
Now that you are here.
som du er her.
Defitelio is a medicine that contains the active substance defibrotide.
Defitelio er et legemiddel som inneholder virkestoffet defibrotid.

Den

( this , one , person )
I am that i am.
Jeg er den jeg er.
Or is that not important?
Eller er den ikke viktig?

( so , then , saw )
You are not that special, zach.
Du er ikke spesiell, zach.
I am not that lucky.
Jeg er ikke heldig.
Andre setningseksempler
But we do think that karl herman could be wesen.
Men vi tror at karl herman kan være et wesen.
Is that you, john wayne?
Er det deg, john wayne?
I am saying... that you are my sister, melanie.
Jeg sier... at du er min søster, melanie.
Was that not lee marvin?
Var ikke det lee marvin?
JD, you know that he is a sleep-humper.
JD, du vet at han er en søvn-puler.
Defitelio is a medicine that contains the active substance defibrotide.
Defitelio er et legemiddel som inneholder virkestoffet defibrotid.
And now that you have, i do not know.
Og nå som du har det, vet jeg ikke.
That 's what you are good at.
Det er det du er god til.
Is that you or otto?
Er det du eller otto?
You took that from lucifer?
Du tok den fra lucifer?
I also know that you had bourdette killed.
Jeg vet også at du hadde bourdette drept.
This could not be that important.
Dette kunne ikke være viktig.
Mae thelma, is that you?
Er det deg, mae thelma?
Now that we are men we are invincible.
som vi er menn, er vi uovervinnelige.
That, he is.
Det er han.
That 's what i am doing.
Det er det jeg gjør.
She 's in that yellow car.
Hun er i den gule bilen.
Scotty does not know that fiona and me.
Scotty vet ikke at fiona og jeg.
I am good but i am not that good.
Jeg er god men jeg er ikke god.
That does not sound terrifying.
Det låter ikke skremmende.

Resultater: 276888, Tid: 0.2001

Se også


S Synonymer for "that"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer