THAT BETTER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av that better i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 73, Tid: 0.0736

Eksempler på bruk av That Better i en setning og oversettelsene deres

No one knows that better than me.
Lngen vet det bedre enn jeg.
And you know that better than anyone.
Du vet det bedre enn noen andre.
That better not be... that was not an omen.
Det bør ikke være et...-Det var ikke et varsel.
That better be a bag of applesauce.
Det bør være eplemos.

I understand that better than you think.
Jeg forstår det bedre enn du tror.
I know that better than most.
Jeg kjenner det best av alle.
That better not catch on.
Det bør ikke få fotfeste.
I like that better.
Jeg liker det best.
How is that better than basketball?
Hvordan er det bedre enn basketball?

That better be-- no, i have got it.
Det bør være... nei, jeg tar den.
Wait, wait, wait. is that better or worse than a psychopath?
Er det bedre eller verre enn"psykopat"?
Why's that better?
Hvorfor er det best?
You should understand that better than anyone.
Du burde forstå det bedre enn noen andre.
And that better not happen.
Det bør ikke skje.
Nobody knows that better than you.
Ingen vet det bedre enn deg.
That better be the last fever dream excursion you take, my friend.
Det bør være den siste feber drøm utflukten du tar, min venn.
Couldn't have done that better myself, sir.
Jeg kunne ikke greid det bedre selv, sir.
He wore that better than you.
Han kledde det bedre enn deg.
I remember that better than bad dreams.
Jeg husker det bedre enn mareritt.
Yeah, and i understand that better than anyone.
Ja, og jeg forstår det bedre enn noen andre.
Oh, is that better than a nurse?
Er det bedre enn sykepleier?
Nobody knows that better than you, dino, remember?
Ingen vet det bedre enn deg, dino.
I still think eisenhower knows that better than you.
Jeg tror eisenhower vet det bedre enn deg.
I don't know anybody who does that better than you.
Jeg vet ikke om noen som gjør det bedre enn deg.
Wait. no, wait. i can do that better.
Vent, jeg kan gjøre det bedre.
Oh, yeah, i like that better.
Ja, jeg liker det bedre.
I think i could have done that better.
Jeg tror jeg kunne gjort det bedre.
(stammers) wait, i can do that better.
Vent, jeg kan gjøre det bedre.
And that better not be Columbus!
Best at det ikke er Columbus!
I liked that better.
Jeg likte den mye bedre.

Resultater: 73, Tid: 0.0736

SYNONYMER

"That better" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer