THAT HE COULD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av that he could i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 84, Tid: 0.1179

Eksempler på bruk av That He Could i en setning og oversettelsene deres

I quieted his mind so that he could die in peace.
Jeg roet sinnet hans slik at han kunne dø i fred.
And DB cooper knew that he could open it mid-flight.
Og D.B. cooper visste at han kunne åpne den i lufta.
And i have this feeling in my gut that he could explode at any second.
Jeg har på følelsen at han kan eksplodere hvert øyeblikk.
It's that he could keep it up without speaking the same language.
Det var at han kunne gjøre det uten å snakke samme språk.

Just that he could have sneaked in when you were asleep.
Bare at han kan ha sneket seg inn hit mens du sov.
I swore to ezra that he could trust me.
Jeg lovde ezra at han kunne stole på meg.
I don't really think that he could be your nephew.
Jeg tror faktisk ikke at han kan være nevøen din.
I doubt that he could have gotten very far.
Jeg tviler på at han kan ha kommet så veldig langt.
I also think that he could have saved the company.
Jeg tror også at han kunne reddet selskapet.

He assured me that he could get them.
Han forsikret meg om at han kunne skaffe dem.
Did you tell her that he could end up in jail?
Sa du at han kan ende opp i fengsel?
I'm beginning to think that he could walk.
Jeg begynner a tro at han kunne ga.
Is there anything to indicate that he could be?
Neon tegn på at han kan være det?
Or that he could hold a grudge for so long?
Eller at han kunne bære nag sålenge?
That he could send a few men to help us.
At han kan sende noen menn som støtte i morgen tidlig.
That he could bejealous.
At han kan være misunnelig.
That he could do things to me that i couldn't imagine.
At han kunne gjøre ting med meg som jeg ikke kunne forestille meg.
You, how did you know that he could walk?
Du, hvordan visste du at han kunne gå?
I convinced him that he could.
Jeg overbeviste ham om at han kunne.
Sent her up, just to prove that he could.
Satte henne inn, bare for å vise at han kunne.
Every trick that he could play he used to strip her mask away.
Han brukte hvert triks han kunne for a rive masken av henne.
When the interrogator said that he could protect his-.
Da forhøreren sa han kunne beskytte familien-.
Maybe the jack thought that he could beat the king, huh?
Kanskje knekten trodde han kunne slå kongen, hva? å- å.
That he couldn't be what i needed him to be.
Da kunne han ikke være det jeg gjerne ville at han skulle være.
That he could drive me into the park on another road.
Han kunne kjøre meg inn i parken en annen vei.
That he could.
I told sheriff lord that he could put them up down by the clay slide.
Jeg sa til sheriff lord at han kunne plassere dem ved skråningen.
So, i told my dad that he could jump with us, and he totally started laughing.
Jeg fortalte min far at han kunne hoppe med oss, og han begynte å le.
His name is jack payne, and the FBI believe that he could be the actual assassin.
Han heter jack payne og FBI tror at han kan være den virkelige snikmorderen.
I told kilgrave that he could survive with one kidney, but he wanted to be made whole again.
Jeg sa til kilgrave at han kunne overleve med én nyre, men han ville bli hel igjen.

Resultater: 84, Tid: 0.1179

"That he could" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer