THE CAR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av The Car i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5275, Tid: 0.0264

Eksempler på bruk av The Car i en setning og oversettelsene deres

Bil

The car from the motel.
Samme bil som fra motellet.
Is not that the car they drive in bullitt?
Er det ikke sånn bil de har i" bullitt"?
When one person stays in the car, it 's not parking.
Når én person biir i biien, er det ikke parkering.
Get out of the car i am telling you.
Gå ut av biien, sier jeg.
I am here for the car.
Jeg skal ordne en bil til deg.
You are not getting into the car alone with those two.
Du setter deg ikke i en bil alene med de to.
When the car stops, get off and follow the tracks back to town.
Når vognen stanser, går du til byen.
Everybody in the front part of the car move to the back.
Alle i denne delen av vognen går bakover.
Andre setningseksempler
Was it the car or the penguin?
Var det bilen eller pingvinen?
Between the car and the house?
Mellom bilen og huset?
I was in the car in san diego.
Jeg var i bilen i san diego.
Come down to the car and let us all be friends.
Kom ned tii biien og ia oss være venner.
The car was in sweden.
Bilen var i sverige.
What? toad washing the car that he tried to steal from you.
Dau vasker den biien han prøvde å stjele fra deg.
The car was in the driveway.
Det stod en bil her.
The car is stolen?
Er bilen stjålet?
He touch the car or not?
Rørte han bilen eller ikke?
All they will have is the car.
Ait de har tatt er biien.
Hey, quit rocking the car.
Hei, slutt å gynge vognen.
Send the car.
Send en bil.
Clear the place. the car is ready.
Ha bilene klare.
Where are the car keys?
Hvor er bil nøklene?
Whoever gave us the car and the guns,
Vi fikk en bil og våpen.
Your old lady 's gonna be with us in the car.
Moren din kan bii med oss i biien.
Refund on the car payments. and i owe--.
Tilbakebetaling på bilene, og jeg skylder.
But do you know what the car is?
Men vet du hva bilen er?
Yeah, quit rocking the car.
Ja, slutt å gynge vognen.
Yes, with the 200,000 we took in the car.
Med det vi har i vogna, 200 000 dollar.
I was on one side of the car... she was on the other side of the car.
Vi satt i hver vår side av vognen.
Rent a cottage, take the car.
Lei en hytte, ta en bil.

Resultater: 5275, Tid: 0.0264

Se også


to the car
til bilen
stop the car
into the car
inn i bilen
for the car
for bilen bilen
about the car
om bilen
take the car
ta bilen
at the car
ved bilen
get the car
hent bilen
inside the car
i bilen
bring the car
under the car
under bilen
when the car
da bilen
against the car
mot bilen
but the car
men bilen
the car here
bilen her
move the car
flytt bilen
borrow the car
låne bilen

Ord for ord oversettelse


car
- bilen vogn biien bii bil
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer