THE EARTH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av the earth i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8326, Tid: 0.0695

jorden (5563) jord (979) på jord (293) jordens (575) på jorden (262)

Eksempler på bruk av The Earth i en setning og oversettelsene deres

With you, the earth was a bed of grass.
Med deg, var jorden en seng av gress.
He is god in the heavens and the earth.
Han er gud i himlene og på jord.
I took his head, soaked the earth with his blood.
Jeg tok hodet hans, bløtte jorden med blodet hans.
To think you were the earth and sky.
Som trodde at du var jorden og himmelen.

He knows what is in the heavens and the earth.
Han vet hva som er i himlene og på jord.
Then, god wipes it from the earth with a volcano.
Så fjerner gud det fra jordens overflate med en vulkan.
He holds the keys of the heavens and the earth.
Han har himlenes og jordens nøkler.
In the beginning, god created the heaven and the earth.
I begynnelsen skapte gud himmelen og jorden.
You do not own the earth, not this part of it.
Du eier ikke landet, ikke denne delen.
To god belongs everything in the heavens and the earth.
Gud tilhører alt som er i himlene og på jord.
To him belong the keys of the heavens and the earth.
Han har himlenes og jordens nøkler.
Everything in the heavens and the earth praises god.
Alt som er i himlene og på jord, priser gud!
I saw how the earth curves.
Jeg så hvordan verden bøyde seg.
And do not evil in the earth, causing corruption.
Gjør ikke urett i landet, som ufredsstiftere!
He 's the scum of the earth.
Han er avskum av jorden.
Sink, my knee, in the earth.
Sink, kneet mitt, i jorden.
God is the light of the heavens and the earth.
Gud er himlenes og jordens lys.
He knows whatever is in the heavens and the earth.
Han vet hva som er i himlene og på jord.
And do not evil in the earth, causing corruption.
Gjør ikke urett i landet, som ufredsstiftere!
Until the earth is free!
Til verden er fri!
The ashes were trampled into the earth and the blood became as snow.
Asken ble trampet ned i bakken, og blodet blandet seg med snøen.
Surely allah knows the unseen in the heavens and the earth.
Gud kjenner det skjulte i himlene og på jord.
They reply:" weak and oppressed were we in the earth.".
Og de vil svare:« vi var undertrykket i landet.».
In the beginning," god created the heavens and the earth.".
I begynnelsen... skapte gud himmel og jord.".
In the beginning, the earth was void, and the spirits of god passed--.
I begynnelsen var verden tom. og guds ånd...".
To allah belong the legions of the heavens and the earth.
Gud tilhører himlenes og jordens hærskarer.
Here, the earth rocks when you walk.
Her ute gynger bakken når man går på den.
In the beginning god created the heavens and the earth.
I begynnelsen skapte gud himmelen og jorden.
Allah is the light of the heavens and the earth.
Gud er himlenes og jordens lys.
He knoweth whatsoever is in the heavens and the earth.
Han vet hva som er i himlene og på jord.

Resultater: 8326, Tid: 0.0695

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer