THE HOUSE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "the house" i Norsk bokmål

Resultater: 6213, Tid: 0.1465


Eksempler på The House i en setning

Chaz is in the house and he's...".
Chaz er i huset og han er...".
Chrisann sold the house and.
Chrisann solgte huset, og.
They're all over the house, they're out in the yard.
De er overalt i huset, de er ute i hagen.
It's the best table in the house.
Det er husets beste bord.
The house, you said?
Huset, sa du.
Nice little girl clean the house, iron your shirts.
En jente som gjør rent i huset, stryker skjortene dine.
Maybe i can help around the house while the pie is baking.
Kanskje jeg kan hjelpe til i huset mens paien steker.
We open the house in five.
Vi åpner salen om fem minutter.
Edie, the house is fine.
Edie, huset er bra.
Using the house kit or are you using yours?
Bruker dere husets utstyr eller eget?
You are in the house of god now, my son.
Du er i guds hus nå, min sønn.
Search the house.
Let i huset.
I will take a pitcher of the finest lager in the house.
En runde av husets beste øl.
The house is a monster!
Huset er et monster!
You should go out in the house and take your seat.
Du bør gå ut i salen og finne plassen din.
Realtors alone in the house are sometimes robbed or... hurt?
Eiendomsmeglere alene i husene er noen ganger ranet eller... Skadet?
It's not the house, it's josh.
Det er ikke huset, det er josh.
I have been cleaning the house since then.
Jeg har ordnet i huset først.
We're opening the house in 10 minutes.
Vi åpner salen om 10 minutter.
You know these are original to the house.
Dette er husets opprinnelige lister.
In the house of lycus.
I lycus hus.
They just come wandering out of the house like zombies.
De går ut av husene som zombier.
Anyway, what're you doing in the house of sidney Prescott?
Hva gjør du i samme hus som sidney Prescott?
I must have broken one of the house rules.
Jeg må ha brutt en av husets regler.
The left side of the house can't see you.
Halve salen ser deg ikke.
Just the house and to a bookstore.
Bare til huset og en bokhandel.
She's been running round the house like a wildcat all week.
Hun har löpt rundt i huset som en villkatt hele uken.
They're not in the house.
De er ikke i huset.
Joel pforzheimer is sitting out in the house.
Joel pforzheimer sitter i salen.
The house... where you murdered my brother.
I huset hvor du drepte broren min.

Resultater: 6213, Tid: 0.1465

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


the house
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer