THE MAN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av The man i Norsk bokmål

Resultater: 5643, Tid: 0.169

Eksempler på bruk av The man i en setning og oversettelsene deres

The man you killed was not berlin.
Mannen du drepte, var ikke berlin.
This is the man who tried to kill you.
Dette er han som ville drepe deg.
I killed the man i loved.
Jeg drepte mannen jeg elsket.
Was the man who died who you thought he was?
Var han som døde den du trodde at han var?
He was a hundred times the man you are. yeah?
Han var hundre ganger den mannen du er?
You are the man, kirk.
Du er mannen, kirk.
One million dollars to the man who kills carl lucas.
Én million dollar til den som dreper carl lucas.
You are the man with the sword.
Du er mannen med sverdet.
I am not the man you thought i was.
Jeg er ikke den mannen du trodde jeg var;
You heard the man, leonard.
Du hørte han, leonard.
And you are the man from the smithy.
Og du er mannen fra smia.
Who 's the man with strangways?
Hvem er den mannen med strangways?
The man i use is away for the weekend.
Han jeg bruker er vekk for helga.
Because he 's not the man you think he is.
Fordi han ikke er den du tror han er.
All these evil things come from within, and defile the man.".
Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent.
But the soul belongs to the man.
Men sjelen tilhører mennesket.
I mean, the man was guilty.
Jeg mener, han var skyldig.
The man he killed was aufidius dento,
Mannen han drepte, var aufidius dento.
I am not the man i was.
Jeg er ikke den mannen jeg var.
I have never met the man, but his housekeeper is an old friend.
Jeg har aldri møtt fyren, men hushjelpa er en gammel venn.
I am the man i am because of you, father.
Jeg er den jeg er på grunn av deg, far.
I am not the man i once was.
Jeg er ikke den jeg en gang var.
All these evil things come from within, and defile the man.".
Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent.
You were the man i wanted most and you wanted me and.
Du var den mannen jeg ville ha, og du ville ha meg.
I got mad love for the man, but he 's old-school.
Jeg elsker fyren, men han er av den gamle skole.
The system, the man, vee.
Systemet, sjefen, vee.
But he 's the man in yellow.
Men han er mannen i gult.
I will be the man on the corner... smoking two cigarettes!
Jeg er han på hjørnet som røyker to sigaretter!
I am not the man you thought i was.
Jeg er ikke den mannen du trodde jeg var.
People like us, you bet on the man.
Mennesker som oss, satser på mennesket.

Resultater: 5643, Tid: 0.169

Ord for ord oversettelse


man
- mann mennesket manns fyr mannens

S Synonymer for "the man"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer