THE MONEY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av the money i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4765, Tid: 0.0826

Eksempler på bruk av The Money i en setning og oversettelsene deres

And the money.
Og pengene.
Say that shit about the money again, babycakes.
Si det om de penga igjen, vennen.
I need the money, joe.
Jeg trengte pengene, joe.
As if i had the money for something better, doctor.
Tror du jeg har råd til noe bedre?

I need the money, john.
Jeg trenger pengene, john.
I will split the money with raoul.
Jeg deler penga med raoul.
You get the money or you get ray donovan.
Du får pengene eller ray donovan.
The money was not shit, but that was not the point.
Det var dårlig betalt, men det var ikke poenget.
We are gonna get the money like we planned.
Vi får penga, som planlagt.
Now, you have got the money to pay for the invitation.
Nå har du råd til å betale billetten.
And i got triple the money.
Og jeg fikk betalt tredobbelt.
If you had the money, would you buy a slave?
Hvis du hadde penger, ville du kjøpt en slave?
With the money you lost?
Med pengene du mistet?
You borrow the money, you buy a winnebago.
Du låner penga og kjøper en winnebago.
Where do you get the money to drink? you do not have any money!
Hvordan har du råd til å drikke?
Where did you get the money, patton?
Hvordan fikk du råd, patton?
So give us the money, bitch!
Gi oss penga dine, bitch!
The money 's good.
De betaler godt!
You either have the money, or you do not have the money.
Enten har du pengene eller ikke.
And i do not have the money or the parts i need.
Og jeg har ingen penger eller reservedelene jeg trenger.
How do you get the money?
Hvordan får du betalt?
But she 's got all the money so you might just want to stay.
Men hun har alle penga så kanskje du vil bli.
He said if we have got the money, we can take our pick.
Han sa at vi får velge bare vi betaler.
You do not have the money for anything.
Du har ikke råd til noen ting.
Scott has all the money.
Scott har alle pengene.
We have the money and the power.
Vi har penger og makt.
Terry did not wanna take it, but the money was good.
Terry syntes ikke vi skulle ta den, men det var godt betalt.
It 's not the money i am worried about.
Det er ikke penger jeg er bekymret for.
I dunno.- well, if the money was good, then--.
Var det godt betalt, så.
Look, you do understand that sheldon does not care when he gets the money back.
Sheldon bryr seg ikke om når du betaler tilbake.

Resultater: 4765, Tid: 0.0826

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"The money" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer