THE POLICE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av the police i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4444, Tid: 0.2227

Eksempler på bruk av The Police i en setning og oversettelsene deres

Cecilia, the police are here.
Cecilia, politiet er her.
What if the police find you here?
Hva om poiitiet finner deg her?
The police are after you.
Politiet er etter deg.
I already told the police, just after it happened.
Jeg fortalte det til politiet, rett etterpå.

But the police say that terry lennox killed his wife.
Men politiet sa at terry lennox drepte kona si.
I thought the police would get us.
Jeg trodde poiitiet skuiie ta oss.
Danny, danny, the police, they hate you.
Danny, danny, politiet, de hater deg.
What did you tell the police about me? nothing.
Hva sa du til politiet om meg?
Are you the police?
Er du politimann?
You with the police?
Er du politimann?
We could get word to the wallings or the police.
Vi kunne sagt fra tii waiiings eiier poiitiet.
Worshipped if the police kill me i love to be hated.
Beæret om jeg blir drept av purken jeg får glede av å være forhatt.
Alfonso, the police are here.
Alfonso, politiet er her.
Call the police.
Ring til politiet.
The police were here.
Politiet var her.
We need to find out if they knew he was with the police.
Vi må finne ut om de visste at han var politimann.
I told the police but they do not do nothing.
Jeg fortalte det til politiet, men de gjør ingenting.
They called the police and an ambulance and then rushed down to the beach.
De varslet politi og ambulanse og løp ned til stranden.
You know i am gonna call the police.
Du vet at jeg vii ringe poiitiet.
I put the police on their ass.
Jeg har satt purken på dem.
Why did you join the police?
Hvorfor ble du politimann?
If you do not hear from me, call the police.
Hvis du ikke horer fra meg, ring poiitiet.
Sadly, we are the police, not the dating police.
Vi er dessverre politi, ikke kjærestepoliti.
Then it 's the police, the papers and the mob in chicago.
Da blir det purken, avisene og chicago-mafiaen.
Did you call the police?
Har du ringt til politiet?
Are the police here?
Er politiet her?
The police are.
Politiet er.
I was the police here.
Jeg var politi her.

Resultater: 4444, Tid: 0.2227

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"The police" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer