THE REST OF PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av the rest of i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2724, Tid: 0.0882

the rest of
resten av (2170) andre (101) de andre (25) resten (24)

Eksempler på bruk av The Rest Of i en setning og oversettelsene deres

Where 's the rest of my car?
Hvor er resten av bilen min?
The rest of us... really are suckers.
Vi andre er virkelig idioter.
So you wanna spend the rest of your life with me.
Så du vil tilbringe resten av livet ditt med meg?
Where 's the rest of him?
Hvor er resten av ham?

Same as the rest of the serbian wankers that we slotted back in' 99.
Akkurat som de andre serberne vi slaktet i -99.
The rest of you can stay.
Dere andre kan bli.
So, now the rest of it is just shit.
Så nå er resten bare dritt.
All the rest of the symptoms can be explained by a severe long-term allergic reaction.
De andre symptomene kan forklares av en langvarig allergisk reaksjon.
The rest of my money, just have it ready.
Bare ha resten av pengene mine klare.
The rest of you, cover us.
Dere andre dekker oss.
You will die with the rest of them, bigalow.
Du skal dø med resten av dem, bigalow.
The rest of us stayed there and drank.
Og vi andre ble jo sittende der og drakk.
The rest of it 's wild?
Resten er villmark?
Where are the rest of the kids?
Hvor er de andre barna?
And the rest of us are gonna be hauled under with the raft.
Og vi andre vil bli trukket under med båten.
Where is the rest of him?
Hvor er resten av ham?
You want to hear the rest of this or not?
Vil du høre resten, eller hva?
Go find snow white and the rest of the six dwarves.
Finn snøhvit og de andre seks dvergene.
Not like the rest of those sheep in town.
Ikke som de andre fårene i byen.
Me and the rest of the boys are going to go out and play.
Jeg og de andre guttene skal ut og leke.
I will leave the rest of these over here.
Jeg legger resten her borte.
I will send you the rest of the pictures.
Jeg sender resten av bildene.
What are you gonna do while the rest of us work?
Hva skal du gjøre mens vi andre arbeider?
Either you are eating the rest of this shit, or i am.
Enten spiser du resten, eller så gjør jeg det.
Gretchen has the rest of the pages.
Gretchen har resten av sidene.
Bring the rest of the photographs with you and we will take a peek.
Ta med de andre fotografiene, så tar vi en titt.
But all the rest of that... is a goddamn lie.
Men resten er bare løgn.
Ah, and the rest of the house?
Og resten av huset?
You will explain to the rest of the girls?
Vil du forklare for de andre jentene?
He needs more food than the rest of us.
Han trenger mer mat enn vi andre.

Resultater: 2724, Tid: 0.0882

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"The rest of" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer