THE USE OF PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av The use of i Norsk bokmål

Resultater: 1929, Tid: 0.1003

The use of
bruk av av bruk av anvendelse av bruken av

Eksempler på bruk av The use of i en setning og oversettelsene deres

The use of Advagraf is not recommended in children and adolescents under 18 years.
Bruk av Advagraf anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år.
Caution should be exercised when considering the use of Entyvio in these patients.
Forsiktighet skal utvises ved vurdering av bruk av Entyvio hos disse pasientene.
The use of peginterferon alfa-2a and ribavirin concomitantly with azathioprin should be avoided.
Bruk av peginterferon alfa-2a og ribavirin samtidig med azatioprin bør unngås.
I like er... the use of light and shadow, it 's very effective.
Særlig bruken av lys og skygge er svært effektiv.
Furthermore, the use of buprenorphine/ naloxone during pregnancy should be assessed by the physician.
Videre bør bruken av buprenorfin/nalokson under svangerskapet vurderes av lege.
Results support the use of Levemir in adolescent patients with type 2 diabetes mellitus.
Resultatene støtter bruken av Levemir hos ungdom med type 2-diabetes mellitus.
Results support the use of Tresiba in adolescent patients with type 2 diabetes mellitus.
Resultatene støtter bruken av Tresiba hos ungdom med diabetes mellitus type 2.
I know the use of teleportation is strictly forbidden, but.
Jeg vet at bruken av teleportering er strengt forbudt.
And you must be paying somebody something for the use of the apartment.
Og du må betale noe til noen for bruken av leiligheten.
Now, you are good in the use of a stick.
Du er god i bruken av stokk.
The use of 64Cu-labelled medicines involves exposure to small amounts of radioactivity.
Bruken av 64Cu-merkede legemidler innebærer eksponering for små mengder radioaktivitet.
What 's the use of getting a job?
Hva er vitsen med jobb?
The use of Efient in patients 75 years of age is generally not recommended.
Bruken av Efient hos pasienter 75 år er vanligvis ikke anbefalt.
The use of Fluenz Tetra should be based on official recommendations.
Bruken av Fluenz Tetra bør baseres på offisielle anbefalinger.
Thanks for the use of your room.
Takk for lånet av rommet.
The use of Gardasil should be in accordance with official recommendations.
Bruken av Gardasil skal følge offentlige anbefalinger.
Data on the use of Holoclar in elderly populations are limited.
Det er begrenset data om bruk av Holoclar hos eldre.
He Who taught( the use of) the pen,-.
Som ved pennen har undervist,
The use of IDflu should be based on official recommendations.
Bruken av IDflu skal baseres på offisielle anbefalinger.
The use of INTANZA should be based on official recommendations.
Bruken av INTANZA skal baseres på offisielle anbefalinger.
Barone, what 's the use of those cart horses?
Hva er vitsen med de arbeidshestene?
The use of Kentera in patients with hepatic impairment should be carefully monitored.
Bruken av Kentera hos pasienter med leversvikt skal overvåkes nøye.
Limited data are available on the use of the Breelib nebuliser.
Begrensede data er tilgjengelig for bruk av Breelib-nebulisator.
No data on the use of BindRen in pre-dialysis patients are available.
Det er ingen tilgjengelige data om bruken av BindRen på pasienter før dialyse.
The use of MACI is not recommended in children and adolescents below 18 years.
Bruken av MACI anbefales ikke hos barn og ungdom under 18 år.
The use of the veterinary medicinal product in pre-pubertal ferrets has not been investigated.
Bruken av veterinærpreparatet på prepubertale ildere er ikke undersøkt.
No data on the use of riociguat in breast-feeding women are available.
Det er ingen data tilgjengelig om bruk av riociguat hos kvinner som ammer.
The use of the veterinary medicinal product in such dogs is therefore not recommended.
Bruken av veterinærpreparatet hos slike hunder anbefales derfor ikke.
Thanks for the use of your cabin.
Takk for lånet av hytta.
The use of Elonva during breast-feeding is not indicated.
Elonva er ikke indisert for bruk under amming.

Resultater: 1929, Tid: 0.1003

Ord for ord oversettelse


use
- bruke bruk trenge benytte låne

S Synonymer for "the use of"


administration of
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer