THE WORLD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av The world i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 9452, Tid: 0.0919

Eksempler på bruk av The world i en setning og oversettelsene deres

Laugh, and the world laughs with you.
Le, og verden ler med deg.
But now the world knows a man can stop him.
Men nå vet verden at en mann kan stoppe ham.

All verden

Why in the world would don nacio need anyone like you?
Hvorfor i all verden skulle don nacio trenge en som deg?
Where in the world have you been?
Hvor i all verden har du vært?
You are looking at the world without time.
Du ser på en verden uten tid.
Were swallowed back into the world of paper and ink.
Monstrene ble oppslukt av en verden av papir og blekk.
From all of us here at the world news center, i am veronica corningstone.
Fra alle oss i world news center, dette er veronica corningstone.
And there is the world faith conference in boston.
Og så er det world faith- konferansen i boston.

Hele verden

You are the only man in the world who can help me.".
Du er den eneste i hele verden som kan hjelpe meg.".
The most valuable object in the world is not here in the library.
Det mest verdifulle i hele verden er ikke her.

Jorden

( the earth , the land , the ground )
Two trips around the world this month.
To turer jorden rundt denne måneden.
We are going around the world in 80 days! my god!
Vi skal jorden rundt på 80 dager!
Andre setningseksempler
Not the world, sir.
Ikke verden, sir.
I loved him more than anything in the world.
Jeg elsket ham mer enn noe annet i hele verden.
And the world.
Og verden.
Yeah, more than anything in the world.
Ja, mer enn noe annet i hele verden.
You said the world was dead.
Du sa at verden var død.
Well, howard just flew around the world in three days.
Howard har fløyet jorden rundt på tre dager.
We are all alone in the world, but we are your family.
Vi er helt alene i verden, men vi er familien din.
What in the world did you do at school today?
Hva i all verden gjorde du på skolen i dag?
And all the world wondered after the beast.".
Og all jorden undret sig og fulgte efter dyret.".
I want to be with katya more than anything in the world.
Jeg vil være hos katja mer enn noe annet i hele verden.
I am in the world trade center.
Jeg er i world trade center.
In the world when you died, he stopped.
I verdenen der du døde, stoppet han.
Charles vane was my closest friend in the world.
Charles vane var min nærmeste venn i hele verden.
Because the world is not simple.
Fordi verden ikke er enkel.
If the world was ending tomorrow, i would want to be with him.
Går jorden under i morgen, vil jeg være sammen med ham.
What in the world happened to you guys?
Hva i all verden skjedde med dere?
Not you, the world.
Ikke deg. verden.
It 's the world we are living in.
Det er verdenen vi lever i.

Resultater: 9452, Tid: 0.0919

Se også


in the world
i verden verdens
into the world
til verden
with the world
med verden
the world needs
verden trenger verden
is the world
er verdens
from the world
fra verden
about the world
om verden
on the world
verden verden
across the world
are the world
er verdens
throughout the world
before the world
før verden
judge the world
half the world
halve verden
the world again
travel the world
reise verden rundt
the world cup
VM

Ord for ord oversettelse


world
- verden world jorderike verdenen verdener

S Synonymer for "the world"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer