THEIR WINGS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av their wings i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 51, Tid: 0.0583

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Their Wings i en setning og oversettelsene deres

And some spread their wings like eagles and soar on the wind.
Og noen sprer sine vinger som ørner og stiger med vinden.
If i squint i sometimes see their wings.
Når jeg myser med øynene, så kan jeg se vingene av og til.
And they're spreading their wings.
Ja, de sprer sine vinger.
I wonder how they choose the color of their wings.
Mon tro hvordan de velger farger på vingene?
Their wings are too small.
Vingene er for små.
Every time you say that, an angel gets their wings.
Hver gang du sier det, får en engel vingene sine.
Then the cherubim lifted up their wings, and the wheels were beside them; and the glory of the god of israel was over them above.
Da løftet kjerubene sine vinger, og hjulene fulgte med, og israels guds herlighet var ovenover dem.
Two young queen ants hatched out, dried their wings and flew away each with one or more winged males.
To unge maurdronninger rakk å klekkes, tørket vingene og fløy unna... hver med en eller flere vingede maker.
Then did the cherubims lift up their wings, and the wheels beside them; and the glory of the god of israel was over them above.
Da løftet kjerubene sine vinger, og hjulene fulgte med, og israels guds herlighet var ovenover dem.
Then the cherubim lifted up their wings, and the wheels were beside them; and the glory of the god of israel was over them above.
Da løftet kjerubene sine vinger, og hjulene fulgte med, og israels guds herlighet var ovenover dem.
They had the hands of a man under their wings on their four sides; and the four of them had their faces and their wings thus:.
Og de hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire hadde ansikter og vinger.
Have you not seen that all those who are in the heavens and the earth praise allah, and the birds with their wings spread(also praise Him)?
Du har vel sett at alt som er i himlene og på jord priser gud, og fuglene, når de brer ut sine vinger.
And they had the hands of a man under their wings on their four sides; and they four had their faces and their wings.
Og de hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire hadde ansikter og vinger.
They had the hands of a man under their wings on their four sides; and the four of them had their faces and their wings thus:.
Og de hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire hadde ansikter og vinger.
Have they not regarded the birds above them spreading their wings, and closing them?
Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen?
If you was to stop their wings from beating, they would be dead in less that ten seconds.
Hvis du var for å stoppe vingene fra beatin, de ville være død i mindre enn ti sekunder.
Do they not see the birds above them, spreading out their wings and folding them in?
Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen?
They slowed down their wings with moving pictures, and you know what they saw?
De gikk saktere vingene med bevegelige bilder, og du vet hva de så?
Have they not seen the birds above them, spreading their wings, and folding them?
Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen?
Have they not seen the birds above them spreading out their wings and closing them?
Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen?
And wherever they are, just a few flaps of their wings and they're somewhere else.
Og uansett hvor de er, bare noen få kast med vingene og de er et annet sted.
Do they not observe the birds above them, spreading their wings and folding them?
Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen?
Do they not observe the birds above them, spreading their wings and folding them in?
Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen?
Do they not see the birds above them, spreading out their wings and folding them in?
Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen?
Have they not seen the birds above them spreading out their wings and closing them?
Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen?
The sound of their wings was like the sound of chariots, or of many horses rushing to war.
Og de hadde brynjer likesom jernbrynjer, og lyden av deres vinger var som lyden av vogner når mange hester løper til strid.
And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.
Og de hadde brynjer likesom jernbrynjer, og lyden av deres vinger var som lyden av vogner når mange hester løper til strid.
And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.
Og de hadde brynjer likesom jernbrynjer, og lyden av deres vinger var som lyden av vogner når mange hester løper til strid.
Their wings were joined one to another; they didn't turn when they went; each one went straight forward.
Deres vinger rørte ved hverandre; de vendte sig ikke når de gikk; hvert av dem gikk rett frem.
There appeared in the cherubim the form of a man's hand under their wings.
Og det såes på kjerubene noget som lignet en menneskehånd, under deres vinger.

Resultater: 51, Tid: 0.0583

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "their wings"


"Their wings" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer