THEM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Them i Norsk bokmål

Resultater: 99853, Tid: 0.0941

de dem

Eksempler på bruk av Them i en setning og oversettelsene deres

He owes them the money, but charles ponzi for the idea.
Han skylder dem pengene, men charles ponzi for idéen.
One of them is marcus licinius crassus.
En av dem er marcus licinius crassus.
Onion and them off-brand niggers.
Løken og de kvalitetsløse niggerne.
What did you tell them about thea queen 's disappearance?
Hva fortalte du de om thea queens forsvinning?
You killed them all, did not you?
Du drepte dem alle, gjorde du ikke?
You know how them little boys can be.
Du vet hvordan de lille guttene kan være.
We call them george and gracie.
Vi kaller dem george og gracie.
Among them is lorenzo michael murphy odone.
Blant dem er lorenzo michael murphy odone.
Where 's them fancy english words now, chinaman?
Hvor er de fancy, engelske ordene nå, kinamann?
And you know them, rick.
Og du kjenner de, rick.
Hugo found them in bennigan 's.
Hugo fant dem i bennigans.
But he killed them five minutes from the santa monica courthouse.
Men han drepte dem fem minutter fra santa monica tinghus.
And them not even knowing they are doing it.
Og de vet ikke engang at de gjør det.
With them, you can watch the world through her eyes.
Med de kan du se verden gjennom hennes øyne.
I could tell them you saved my life.
Jeg kan fortelle dem at du reddet livet mitt.
I heard them call him dresden, that 's all i know.
Jeg hørte at de kalte ham dresden, det er alt jeg vet.
I am not with them, bill.
Jeg er ikke sammen med dem, bill.
I will not help you kill them.
Jeg hjelper deg ikke å drepe dem.
We did not sleep them first four weeks sonny was missing.
Vi sov ikke de første fire ukene sonny var savnet.
We could import socks from BRAZIL and sell them here.
Vi kunne importere sokker fra brasil og selge dem her.
You are not like them, simon.
Du er ikke som de andre, simon.
And you call them" enemies.".
Og du kaller dem fiender.
Do your best for them not to see you, colonel.
Gjør ditt beste for at de ikke skal se deg, oberst.
And i was one of them.
Og jeg var én av dem.
And them old houses.
Og de gamle husene.
And you stopped them.
Og du stoppet dem.
Those were your words, and i loved you for them.
Det var dine ord, og jeg elsket deg for de.
I am outnumbered, but i will not let them take you.
Jeg er i undertall, men de får ikke ta deg.
Sarina 's spent 15 years with them.
Sarina er tilbrakt 15 år med dem.
And this is a lesson i do not want them ever to forget.
Og dette er en lærepenge jeg ikke vil at de skal glemme noensinne.

Resultater: 99853, Tid: 0.0941

S Synonymer for "them"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer