THEM HOME PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av them home i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 160, Tid: 0.0574

Eksempler på bruk av Them Home i en setning og oversettelsene deres

Beaming them home now.
Stråler dem hjem nå.
Get them home if they need it.
dem hjem hvis de trenger det.
I will keep all those people, send them home.
Jeg beholder alle folka, og sender dem hjem.
You have told them home.
Du har fortalt dem hjem.

I sent them home.
Jeg har sendt dem hjem.
I will, when you send them home.
Det skal jeg, når du sender dem hjem.
I sent them home.
Jeg sendte dem hjem.
Um, maybe i should drive them home separately?
Um, kanskje jeg bør kjøre dem hjem alene?
Don't send them home.
Ikke send dem hjem.

You should bring them home.
Du burde få dem hjem.
It's a fine crew and i have got to get them home.
Det er et flott mannskap, og jeg må få dem hjem.
And their wives and children drag them home like carcasses.
Og deres fruer og barn sleper dem hjem som døde slaktedyr.
Judge will not send them home.
Dommeren vil ikke sende dem hjem.
Maybe you should send them home.
Kanskje du bør sende dem hjem.
No, i would already sent them home.
Nei, jeg hadde allerede sendt dem hjem.
It is best to send them home.
Det er best å sende dem hjem.
I will find them and i will bring them home to you.
Jeg skal finne dem og jeg skal bringe dem hjem til deg.
When do you expect them home?
Når venter de dem hjem?
Bring them home!
There are immigrants, but your mother will send them home.
Moren deres vil fange dem og sende dem tilbake.
You don't send half of them home to their families and hope they come back to be killed.
Man sender ikke halvparten av dem hjem til sine familier og håper de kommer tilbake for å bli drept.
I will lead the van or i will take my men and march them home.
Jeg vil lede fortroppen eller jeg vil ta mine menn og marsjere dem hjem.
I promised their mother i would... find them and and bring them home.
Jeg lovet deres mor at jeg ville... finne dem og..... og bringe dem hjem.
But when you're the wife of a test pilot, you thank god just to have them home alive.
Men er du gift med en testpilot, takker du gud bare de kommer hjem i live.

Resultater: 160, Tid: 0.0574

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "them home"


"Them home" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer