THERE IS NO EVIDENCE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av there is no evidence i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 105, Tid: 0.131

Engelsk-norsk ordbok
det er ingen holdepunkter for det er ingen bevis det er ikke vist det er ikke påvist det er ikke dokumentert er det ingen tegn det finnes ingen holdepunkter det finnes ikke bevis er det ingen evidens for det finnes ikke belegg det er ikke bevist det fins ingen bevis det foreligger ikke bevis

Eksempler på bruk av There Is No Evidence i en setning og oversettelsene deres

There is no evidence that eribulin mesilate is a vesicant or an irritant.
Det er ingen holdepunkter for at eribulinmesilat gir blemmer eller irritasjon.
There is no evidence.
Det er ingen bevis.

There is no evidence that MIRCERA interacts with other medicines.
Det er ingen holdepunkter for at MIRCERA påvirker andre legemidler.
There is no evidence that i or my company have committed any wrongdoing.
Det er ingen bevis for at jeg ellermittfirmahar begått noen urett.
There is no evidence that zonisamide induces its own metabolism.
Det er ingen holdepunkter for at zonisamid induserer sin egen metabolisme.
There is no evidence that alendronate is metabolised in animals or humans.
Det er ikke vist at alendronat metaboliseres hos dyr eller mennesker.
There is no evidence that eribulin mesilate is a vesicant or an irritant.
Det er ingen holdepunkter for at eribulinmesilat gir blemmer eller irritasjon.
There is no evidence that irbesartan would reduce or prevent diuretic-induced hyponatraemia.
Det er ikke vist at irbesartan reduserer eller forhindrer diuretikaindusert hyponatremi.
There is no evidence that rasilez HCT would reduce or prevent diuretic-induced hyponatraemia.
Det er ikke dokumentert at rasilez HCT vil redusere eller forebygge diuretikaindusert hyponatremi.
There is no evidence that MIRCERA interacts with other medicines.
Det er ingen holdepunkter for at MIRCERA påvirker andre legemidler.
There is no evidence that alendronate is metabolised in animals or humans.
Det er ikke vist at alendronat metaboliseres hos dyr eller mennesker.
There is no evidence from clinical studies that abacavir is hepatotoxic.
Fra kliniske studier er det ingen tegn på at abakavir er hepatotoksisk.
There is no evidence that rasitrio would reduce or prevent diuretic-induced hyponatraemia.
Det er ikke dokumentert at rasitrio reduserer eller hindrer diuretikaindusert hyponatremi.
There is no evidence from clinical studies that abacavir is hepatotoxic.
Fra kliniske studier er det ingen tegn på at abakavir er hepatotoksisk.
There is no evidence that irbesartan would reduce or prevent diuretic-induced hyponatraemia.
Det er ikke vist at irbesartan reduserer eller forhindrer diuretikaindusert hyponatremi.
There is no evidence until he gives public testimony.
Det finnes ikke bevis før han gir en offentlig vitneforklaring.
There is no evidence that rasilez HCT would reduce or prevent diuretic-induced hyponatraemia.
Det er ikke dokumentert at rasilez HCT vil redusere eller forebygge diuretikaindusert hyponatremi.
There is no evidence that zonisamide induces its own metabolism.
Det er ingen holdepunkter for at zonisamid induserer sin egen metabolisme.
There is no evidence of endometrial proliferation.
Det er ikke bevist at raloksifen medfører endometrieproliferasjon.
There is no evidence that rasitrio would reduce or prevent diuretic-induced hyponatraemia.
Det er ikke dokumentert at rasitrio reduserer eller hindrer diuretikaindusert hyponatremi.
There is no evidence that MIRCERA alters the metabolism of other medicinal products.
Det er ikke bevist at MIRCERA endrer metabolismen av andre legemidler.
There is no evidence that riprazo HCT would reduce or prevent diuretic-induced hyponatraemia.
Det er ikke dokumentert at riprazo HCT vil redusere eller forebygge diuretikaindusert hyponatremi.
And there is no evidence, credible evidence, that she ever left south salem.
Det fins ingen bevis for at hun forlot south salem.
There is no evidence that sprimeo HCT would reduce or prevent diuretic-induced hyponatraemia.
Det er ikke dokumentert at sprimeo HCT vil redusere eller forebygge diuretikaindusert hyponatremi.
There is no evidence.
Det fins ingen bevis.
There is no evidence of endometrial proliferation.
Det er ikke bevist at raloksifen medfører endometrieproliferasjon.
There is no evidence that MIRCERA alters the metabolism of other medicinal products.
Det er ikke bevist at MIRCERA endrer metabolismen av andre legemidler.
I know there is no evidence against you.
Jeg vet at det ikke finnes bevis mot deg.
So there is no evidence?
Fins det ingen bevis?
But there is no evidence in this case.
Men i denne saken er det ingen beviser?

Resultater: 105, Tid: 0.131

SYNONYMER

S Synonymer for "there is no evidence"


no data
no sign
no mention
no record
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"There is no evidence" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer