THEY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av they i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 29, Tid: 0.1617

Eksempler på bruk av They i en setning og oversettelsene deres

They respected him.
Ham hadde de respekt for.
And they lived happily ever after and had children.
Og levde dere lykkelig alle deres dager.
And they kill who they need to kill.
Og de dreper dem som må drepes.
Paul, they found lungs.
Paul, de har funnet lunger.

We thought they sent you.
Vi trodde de hadde sendt deg.
Some fellow they found on skid row.
En de fant på gata.
She thought they poisoned her.
Hun trodde de hadde forgiftet henne.
Why they target you?
Hvorfor hadde de deg som mål?
What 's the worst thing they could say about me in this dress?
Hva er det verste man kan si om meg i denne kjolen?
And do you think they will find something?
Tror du de har funnet noe?
That 's why they think carlos is a better spy than me!- carlos?
Derfor tror folk carlos er en bedre spion enn meg.
You know what they say about a man with big feet?
Du vet hva man sier om menn med store føtter.
They threatened my family.
De truet familien min.
It was his wife they killed in that express office back in silver.
Kona hans bie drept... på det fraktkontoret i siiver.
Did they find the black box yet?
Har de funnet ferdskriveren ennå?
They call him uncle joe grandi.
Man kaller ham" onkel joe grandi".
They are not our family.
De er ikke familien vår.
First they sell amphetamines, then ivorywave.
Først selger man amfetamin, så ivory wave.
They have sent.
We thought they nabbed you.
Vi trodde de hadde tatt dere.
They were not cops.
Men det var det ikke.
They swiped a third.
De har tatt en tredje!
They use the abandoned stations for turnarounds.
Servicevogner, de bruker forlatte stasjoner til å snu på.
I think they buy things with it. i do not know. i believe.
Jeg tror man kjøper ting med det.
They are clay. i think they are from mexico.- yeah.
Det er leirgods fra mexico.
If mistakes were made, they most certainly were not mine.
Ble det gjort feil, var det ikke av meg.
They were in that lockbox.
Det var dvd-er i den esken.
They will be one more army vanquished among the many routed hordes.
En hel hær av motstandsgrupper er slått på flukt her.
Now they come driving right into our yard.
har de kommet i bakhagen vår.

Resultater: 29, Tid: 0.1617

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer