Oversettelse av "they" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 140451, Tid: 0.1514

de

Eksempler på They i en setning

They threatened my family.
De truet familien min.
They are not our family.
De er ikke familien vår.
Jake and darya... they were your friends.
Jake og darya... de var vennene dine.
They were protecting you and cassie.
De beskyttet deg og cassie.
They killed Walt!
De drepte walt.
They killed my family!
De drepte familien min!
They were from oslo.
De var fra oslo.
They ain't baxter and hawley.
De er ikke baxter og hawley.
They won't kill you.
De dreper deg ikke.
They shouldn't have been here.
De burde ikke ha vært her.
They killed dave and tony.
De drepte dave og tony.
Who are they, Sean?
Hvem er de, Sean?
They didn't kill danny.
De drepte ikke Danny!
Chris, they will kill you.
Chris, de dreper deg.
They killed carlos and almost killed me.
De drepte carlos og nesten meg.
Danny, danny, the police, they hate you.
Danny, danny, politiet, de hater deg.
They took danny and maggie died.
De tok danny og maggie døde.
They killed them, michael.
De drepte dem, michael.
They killed him, Scotty!
De drepte ham, scotty.
A week later, they were in franklin.
En uke senere var de i franklin.
They came over the great mountains.
DE kom den veien, ikke sant?
They're having a baby.
DE skal ha et barn.
They're checking basements.
DE sjekker kjellere.
They respected him.
Ham hadde de respekt for.
And they lived happily ever after and had children.
Og levde dere lykkelig alle deres dager.
They're no kitchen staff shedding lead like that.
Kjøkkenbesetningen? det er ingen kjøkkenansatte som prøver å drepe folk!
And they kill who they need to kill.
Og de dreper dem som må drepes.
Paul, they found lungs.
Paul, de har funnet lunger.
We thought they sent you.
Vi trodde de hadde sendt deg.
Some fellow they found on skid row.
En de fant på gata.

Resultater: 140451, Tid: 0.1514

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer