THEY GOTTA PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av they gotta i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 78, Tid: 0.1094

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av They Gotta i en setning og oversettelsene deres

They can chew you up, but they gotta spit you back out.
De kan tygge deg, men de må spytte deg ut igjen.
But they gotta face the window.
Men de må peke mot vinduet.
All they gotta do is look out the window.
Alt de må gjøre er å se ut av vinduet.
They gotta be happy you're alive, though?
Men de må være glade for at du lever.
They gotta get wound up first.
De må hisse seg opp først.
They gotta send a cold message to everyone in the terrace.
De må sende en melding til alle i terrace.
They gotta say the latter, the hugging and the kissing.
De må si sistnevnte, klemmingen og kyssingen.
They gotta go, mick, come on.
De må gå, mick, kom igjen.
They gotta work at night.
De må jobbe om natten.
They gotta supply the building owner with a copy in case of an emergency.
De må gi en kopi til huseieren i tilfelle av en nødssituasjon.
They gotta take the stage from sacramento and change horses at Starbottle's pass.
De må ta dilligencen fra sacramento, og skifte hester.
They gotta be up there.
De må være der oppe.
They gotta be close.
De må være nærme.
That's what they gotta make.
Dette er det de må lage.
Jesus: they gotta be in there.
De må være der inne.
They gotta pass this way.
De må passere på denne veien.
Now, all they gotta do is fix your face.
må de bare fikse trynet ditt.
They gotta be.
Det må de være.
They do, they gotta answer to me.
Gjør de det, må de stå til ansvar.
Then they gotta send in a NEST.
må de sende inn noen fra NEST.
Now they gotta give us that voting rights bill.
må de gi oss stemmerett.
Then they gotta get a warrant and do their whatever with pictures--.
må de ha en rettskjennelse og... det der med fotoene.
Therefore, they gotta win by two touchdowns just to cover.
Derfor må de vinne med to bare for å dekke spredningen.
People drink, they gotta relieve themselves.
Når folk drikker, må de late vannet.
If they're human men at all, they gotta stop!
Om de er mennesker, så må de stoppe!
If we're gonna train, they gotta go.
Visst vi skal trene så må de gå.
Knowing it's real means they gotta make a decision.
Når de vet om det, må de ta et valg.
If they wanna take home the gold, they gotta do something spectacular.
Vil de ta gull, må de gjøre noe dramatisk.
People wanna see me, they gotta pay!
Om folk vil se, må de betale!
Because they gotta die or win.
Fordi de ma do eller vinne.

Resultater: 78, Tid: 0.1094

"They gotta" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer