THEY HAVE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av they have i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6151, Tid: 0.1085

they have
de har (5134) de må (156) de ha (43) de hadde (40) de får (15)

Eksempler på bruk av They Have i en setning og oversettelsene deres

Roger, they have killed wexell.
Roger, de har drept wexell.
They saying they have to be sure before they get back with us.
De sier de må være sikker før de jobber med oss igjen.
Thomas, thomas, they have me and chloe.
Thomas! de har meg og chloe!
We know they have boyd and erica.
Vi vet de har boyd og erica.

But they have to be diplomatic.
Men de må være diplomatiske.
Unless they have the chance to act on their natural instinct.
Med mindre de får utiøp for sine instinkt.
Charlie, they have the town.
Charlie, de har byen.
Could they have been dating?
Kan de ha vært sammen?
Delighted! see that they have some tea.
Sørg for at de får te.
All mothers know they have to protect their children.
Alle mødre vet at de må beskytte barna sine.
Charles they have collapsed.
Charles, de har kollapset.
See what they have brought me.
Se hva de hadde med til meg.
How would they have got in?
Hvordan ville de ha fått i?
No, they have to be on the other side.
Nei, de må være på den andre siden.
What if they have a baby, kaisa?
Tenk hvis de får barn da, kaisa?
Anna... they have to go now.
Anna, de må dra nå.
What can they have that the great landislav kutze can not handle?
Hva kan de ha som den store ladislav kutze ikke kan klare?
They have never been more vulnerable.
De har aldri vært mere sårbare.
I called state farm, but they have no record of any insurance policy for you.
Jeg ringte stat farm, de hadde ingen forsikrings opplysninger på deg.
He said, they have to get another.
Han sa de måtte skaffe en annen, fordi de ikke fikk tak i meg.
If they have a majority, you would have to withdraw.
Hvis de får flertall, kan det bli mistillitsvotum.
I can not believe what they have done to that house.
Jeg kan ikke fatte hva dem har gjort med huset!
I thought they have killed you!
Jeg trodde de hadde drept deg!
Could they have been burned near the grave?
Kan de ha blitt brent nær graven?
Say they have to pay now, otherwise they will kill us.
Si de må betale nå, ellers dreper de oss.
They have witness protection.
De får vitnebeskyttelse.- ja, liksom.
They have typhus.
De har tyfus.
Who could they have been?
Hvem kan de ha vært?
And they have you freeze them?
Og de får deg til å fryse dem?
Dar told me they have evidence of a parallel program- with north korea.
Dar sa de hadde bevis på et parallelt program i nord-korea.

Resultater: 6151, Tid: 0.1085

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer