THING REALLY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av thing really i Norsk bokmål

Resultater: 141299, Tid: 0.1474

Engelsk-norsk ordbok
ting den sak noget vesen

virkelig egentlig veldig skikkelig faktisk

Eksempler på bruk av Thing Really i en setning og oversettelsene deres

Maybe this thing really works.
Kanskje denne tingen virkelig virker.

Is this thing really necessary?
Er denne tingen virkelig nødvendig?
Does that thing really fly in outer space?
Jøss!- flyr virkelig den tingen i rommet?
Yeah, but i did one thing really wrong.
Men én ting gjorde jeg veldig galt.
This thing really moves.
Denne greia kan virkelig beveger seg.
To ting, egentlig.
These things really work.
Disse greiene virker faktisk.
That's how things really change.
Det er slik ting egentlig endrer seg.
These things really do save lives.
Disse greiene redder virkelig liv.
If things really get desperate.
Blir det virkelig ille.
Well, then things really have gotten bad.
Nel, da har ting virkelig blitt ille.
Could things really fall apart even more?
Kan ting faktisk bli enda verre?
Jane, I'm just trying to explain how things really are.
Jeg prøver bare å forklare hvordan ting egentlig er, jane.
Boy, things really worked out for you this time, didn't they?
Ting ordnet seg virkelig for deg denne gsngen, ikke sant?
Are things really as bad as the news service claims?
Er ting virkelig så ille som nyhetstjenesten påstander?
He stood for the idea of really searching for truth, for figuring out how things really work.
Han stod for den ideen at man virkelig måtte lete etter sannheten, for å finne ut hvordan ting egentlig fungerte.
A terrible loss, only thing really matters now.
Er det bare én ting som betyr noe nå.
Only one thing really mattered to me.
Bare én ting betydde noe for meg.
If this... egg thing really is the generator of the dome like i have heard, you keeping it squirreled away is a very serious offense:.
Hvis denne egg-tingen virkelig er det som driver kuppelen som jeg har hørt... å holde den skjult er en stor forbrytelse.
in the ship so that the most important thing really would be just to make sure that we land
bo i et skip slik at det viktigste vil virkelig være å forsikre at vi lander greit, og ikke skader skipet.
These things really work.
Disse fungerer virkelig.
Those things really work.
De der gjør visst jobben.
Tell him how things really are.
Jeg ville fortelle ham hvordan tingene henger sammen.
I'm a woman who can experience things really deeply for the first time.
Jeg kan erfare ting dypt første gang.
I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are.
Jeg prøver å vise planleggerne hvor patetiske forsøkene deres på å kontrollere ting er.
Nine months, but then that's when things really started going south.
I ni måneder, men da begynte ting å gå galt.
And I'm just praying that people see it... and that things really change for me.
Jeg håper at folk ser det, og at ting endrer seg for meg.
Homer, why can't you understand the way things really are? the way i really feel?
Kan du ikke skjønne hvordan ting er, og hva jeg føler?
Hey, this thing really works.
Dette fungerer jo virkelig.
This thing really means a lot to him.
Dette betyr mye for ham.

Resultater: 141299, Tid: 0.1474

SE OGSÅ

Se også


SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer