THIS BODY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av this body i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 76, Tid: 0.1648

Eksempler på bruk av This Body i en setning og oversettelsene deres

Mr. saint, are you identifying this body as your son Robert?
Identifiserer du denne kroppen som din sønn Robert?
And this body is super creeping me out.
Og dette liket gir meg kjempegrøss.
I have been replaced by this body double who's a total imbecile.
Jeg har blitt erstattet av denne kroppen dobbel som er en total idiot.
Get this body moved.
Flytt dette liket.

And this body is mine.
Og denne kroppen er min.
This body dies and the cells recreate a new one.
Denne kroppen dør og cellene gjenskaper en ny kropp.
Take a picture of the money, then check this body.
Ta bilde, og sjekk dette liket.
But you do not wish to hurt this body.
Men du vil ikke skade denne kroppen.
The prints came off this body.
Fingeravtrykkene kom fra dette liket.

This body is the real harrison wells.
Dette liket er den virkelige harrison wells.
I cannot live until i die in this body.
Jeg kan ikke fortsette å leve i denne kroppen.
Well, lucky for all of us, this body ain't dead yet.
Heldigvis...-... er ikke dette liket helt dødt.
But i don't see it here, not on this body.
Men jeg ser det ikke her på denne kroppen.
But some day, this body will break down.
Men en dag brytes denne kroppen ned.
This body can't exist.
Dette liket kan ikke eksistere.
I didn't know if i could heal this body, if i would wake up.
Jeg visste ikke om jeg kunne helbrede denne kroppen.
Let me examine this body!
La meg få undersøke dette liket!
This body is mine.
Denne kroppen er min.
And it's nice inside this body, sam.
Og det er godt inne i denne kroppen, sam.
This body represents hundreds of millions, maybe billions of dollars worth of biotechnology.
Denne kroppen representerer kanskje milliarder av dollar i bioteknologi.
It's me, in this body.
Det er jeg, i denne kroppen.
Protect this body and soul.
Beskytt denne kropp og sjel.".
This body to the earth"for we are dust.
Vi gir dette legemet tilbake til jorden for vi er støv.
Look at this body.
Se på den kroppen.
And i noticed this body looked different than the other ones.
Og jeg la merke til dette organet så annerledes enn de andre.
Do you see this body?
Ser du det liket?
That this body has the necessary charms?
At dette organet har de nødvendige sjarm?
This body I'm living in it's weak, human.
Den kroppen jeg lever i, er svak.
This body's taste buds would obviously be different from my own.
Denne kroppens smaksløker er tydeligvis annerledes enn min egen.
I mean, just... just look at all this body.
Se på alt dette volumet.

Resultater: 76, Tid: 0.1648

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer