THIS IS NOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av This is not i Norsk bokmål

Resultater: 2331, Tid: 0.0388

dette er ikke det er ikke dette handler ikke det handler ikke det var ikke dette var ikke

Eksempler på bruk av This is not i en setning og oversettelsene deres

But this is not my home.
Men dette er ikke hjemmet mitt.
Barry, this is not your fault.
Barry, det er ikke din skyld.
Bree, this is not your fault.
Bree, dette er ikke din feil.
This is not about my life.
Dette handler ikke om mitt liv.
But this is not my country.
Men dette er ikke mitt land.
This is not my problem.
Det er ikke mitt problem.
But this is not the truth.
Men det er ikke sannheten.
Because this is not about you.
For dette handler ikke om deg.
Connor, this is not possible.
Connor, dette er ikke mulig.
Please, elliot, this is not about paul.
Elliot, det handler ikke om paul.
Salim, this is not bomb.
Salim, det er ikke en bombe.
This is not about us.
Det var ikke vår skyld.
This is not about money.
Dette handler ikke om penger.
Harry! this is not about us!
Harry, det handler ikke om oss!
This is not switzerland.
Dette er ikke sveits.
This is not how i imagined prison to be at all.
Det var ikke slik jeg forestilte meg fengselet i det hele tatt.
This is not what.
Dette var ikke.
This is not alice. this is not alice. this is not alice.
Dette er ikke alice, dette er ikke alice.
Alison, this is not about lily.
Alison, dette handler ikke om lily.
This is not about justice.
Det handler ikke om rettferdighet.
This is not optimal.
Det er ikke optimalt.
Cause this is not what we would been praying for.[ scoffs].
For dette var ikke det vi hadde bedt om.
This is not alex.
Dette er ikke alex.
This is not what i pictured when i wanted to be a federal agent.
Det var ikke det jeg så for meg da jeg ville bli fbi-agent.
Mama, this is not about you losing anything.
Mamma, det handler ikke om at du har mistet noe.
This is not your house.
Det er ikke ditt hus.
Hal, this is not about you.
Hal, dette handler ikke om deg.
This is not good.
Dette var ikke bra.
This is not how i wanted to introduce myself.
Det var ikke slik jeg ville presentere meg.
This is not andrew sarris, and pauline kael.
Dette er ikke andrew sarris og pauline kael.

Resultater: 2331, Tid: 0.0388

Ord for ord oversettelse


this
- denne den her slik slikt
is
- er blir har skal står det ligger var handler
not
- ikke lkke aldri –Ikke – Ikke

S Synonymer for "this is not"


It's not
There's no
it doesn't
lt's not
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer