THOSE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av those i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 44159, Tid: 0.0697

Eksempler på bruk av Those i en setning og oversettelsene deres

I didn't write those reports, sir.
Jeg skrev ikke de rapportene, sir.
You don't know what those monsters can do.
Du vet ikke hva disse monstrene kan gjøre.
And those fires in tokyo.
Og de brannene i Tokyo?
If you hurt those children, i will kill you.
Hvis du skader disse barna, vil jeg drepe deg.

Sarah, those are your friends.
Sarah, de er vennene dine.
Didn't hear enough of those when i was alive.
Jeg hørte ikke nok av dem da jeg var i live.
Katherine says those aren't real brownies.
Katherine sier de ikke er ekte brownies.
You take those two.
Du tar disse to.
Do you recognize those, mr. Afkhami?
Gjenkjenner du dem, mr. Afkhami?
Well, his brother had all those political connections in georgia.
Vel, broren hans hadde disse politiske forbindelsene i georgia.
Our revolution needs those horses.
Vår revolusjon trenger de hestene.
You're not one of those, are you?
Du er ikke en av dem, er du vel?
Sir, those people are trying to kill me.
Sir, disse folka prøver å drepe meg.
One of those from hospital.
En av dem fra sykehuset.
You killed my mother and my brother and all those women.
Du drepte moren min og broren min og alle de kvinnene.
After all those years we're finally here.
Etter alle disse årene er vi her endelig.
And which of those did you eat?
Og hvilken av dem spiste du?
Those summers saved my life.
De somrene reddet livet mitt.
And you know what those men are now?
Og du vet hva disse mennene er nå?
Those years i was with your father, you know?
De årene jeg var med faren din, du vet?
Or jest with those who already are his friends.
Eller spøke med dem som allerede er vennene hans.
And three of those will be untranslatable.
Og tre av dem vil være uoversettelige.
And those two: sasha and aleksis kaidanovsky.
De to er sasha og aleksis kaidanovsky.
You were showing off having those moules, weren't you?
Du viste deg fram å ha disse moules, var du ikke?
Have you read all those books?
Har du lest alle de bøkene?
One of those was a duh-duh-duh-plus.
En av dem var en da-da-da-pluss.
I would put those guns down now if i were you.
Jeg ville sette disse våpnene ned nå hvis jeg var deg.
And one of those five is California!
Og en av disse fem...... er...... California!
I was trying to save you from those people you hate!
Jeg prøvde å redde deg fra de folkene du hater.
Those are the people i work 80 hours a week for.
Det er dem jeg jobber 80 timer i uka for.

Resultater: 44159, Tid: 0.0697

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer