THOSE WHO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Those who i Norsk bokmål

Resultater: 6631, Tid: 0.3378

Those who
de som hvem som den som slike som dem som slikt som

Eksempler på bruk av Those who i en setning og oversettelsene deres

Where are those who will say that I knew Bathsheba before our marriage?
Hvor er de som vil si at jeg kjente Bathsheba før vårt giftermål?
Follow those who ask you of no wage, and are themselves guided.
Følg slike som ikke ber om lønn av dere, som er på rett vei.
But those who survive it are among the best in the world.
Men de som overlever det, er blant de beste i verden.
Then we find those who can give us the votes.
Du vet hvem som gir mye stemmer.
I would never take those who lead others astray to be My supporters!
Jeg tar ikke slike som villeder folk til støtte!
Especially those who were not invited.
Spesielt de som ikke var invitert.
God 's guerdon is better for those who believe and do the right!
Guds lønn er bedre for den som tror og handler rett!
And He knows best those who are the guided.
Han vet godt hvem som lar seg lede.
Follow those who ask no wage of you and are rightly guided.
Følg slike som ikke ber om lønn av dere, som er på rett vei.
But history is written by those who have hanged heroes.
Men historien er skrevet av de som har hengt helter.
Follow those who ask no recompense of you and are rightly guided.
Følg slike som ikke ber om lønn av dere, som er på rett vei.
But those who seek more than this will be transgressors;
Men den som begjærer noe utover dette, slike går over grensen,
You armed those who have.
Du bevæpner de som har det.
He knows well those who are guided.
Han vet godt hvem som lar seg lede.
And a guidance and grace for those who do good,
Ledelse og nåde for dem som gjør godt,
Especially those who have felt her sword, like Naples.
Spesielt de som har følte hennes sverd, som Napoli.
And We saved those who believed and were pious.
Men Vi reddet dem som trodde og var gudfryktige.
Go over those who went missing 6 years ago.
Finn ut hvem som forsvant for seks år siden.
To turn fear against those who prey on the fearful.
Å vende frykten mot dem, som lever av de fryktsomme.
And those who squeal are usually found dying or dead.
Og den som tyster finner ingen nade hos dem.
You must find those who still serve it.
Du må finne dem, som fremdeles tilber den.
But only as a Reminder to those who fear( Allah).
Men som påminnelse for den som frykter Gud,
And those who are not.
Ja, og de som ikke er det.
Allah loves those who do good!
Gud elsker dem som gjør det gode!
He best knows those who would accept guidance.
Han vet godt hvem som lar seg lede.
And We delivered Moses and all those who were with him.
Og Vi reddet Moses og dem som var med ham, alle sammen,
The reward of God is better for those who believe and do righteous deeds.”!
Guds lønn er bedre for den som tror og handler rett!
The day I exposed those who sent cruise missiles to Bedouin camps.
Da avslørt jeg hvem som sendte kryssermissiler mot beduinene.
Those who love you.
De som elsker deg.
And We saved Moses and those who were with him together,
Og Vi reddet Moses og dem som var med ham, alle sammen,

Resultater: 6631, Tid: 0.3378

Ord for ord oversettelse


those
- de disse dem disses
who
- som hvem den hva han de hνem

S Synonymer for "those who"


those that
the people who
he who
they that
it as
anyone who
they which
such as
it like
he that
the man who
them that
you who
those unto whom

"Those who" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer