THREE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "three" i Norsk bokmål

Resultater: 17975, Tid: 0.097

tre tredje

Eksempler på Three i en setning

Three or four hours.
Tre eller fire timer.
Three mississippi.
Tre mississippi.
We will transmit every three minutes from now on.
Vi sender hvert tredje minutt fra nå.
Say, about every three hours.
Om lag hver tredje time.
Joe, three weeks in florida.
Joe, tre uker i florida.
Three or four months.- four months?
Tre eller fire måneder.
It happens twice every three months.
Når skjer det?- to ganger hver tredje måned.
Who are my numbers two and three, sir?
Hvem er min andre og tredje, sir?
Three months, vince. three months.
Tre måneder, vince.
Malin, three espressos.
Malin, tre espresso.
If you are between three and nine months pregnant.
Dersom du er gravid mellom tredje og niende måned.
Creed predicted he would win in three.
Creed sa han ville vinne i tredje.
Three days, dean.
Tre dager, dean.
This dose should be administered subcutaneously over 2-5 minutes every three weeks.
Dosen skal administreres subkutant over 2-5 minutter hver tredje uke.
Four, three, two.
Fire, tre, to.
Yeah, he comes and visits us about every three weeks.
Ja, han kommer og besøker oss cirka hver tredje uke.
Three months.
Tre måneder.
Three months, three weeks and two days.
Tre måneder, tre uker og to dager.
Johnston, level three.
Johnston, tredje etasje!
Three synthales.
Tre synthales.
Volume three is probably my favorite set.
Tredje utgave er min favoritt.
Three and.
Tre og.
Once every two or three months.
Annenhver eller hver tredje måned.
Paragraph three starts with a conjunction,"and.'".
Tredje avsnitt begynner... med en konjunksjon:"og".
Three daughters.
Tre døtre.
Three or four?- four.
Tre eller fire?
Sheldon, we don't need a meeting every three months.
Vi trenger ikke et møte hver tredje måned, sheldon.
Three months and 14 days.
Tre måneder og 14 dager.
Chapman, three.
Chapman, tre.
Or three years.
Eller tre år.

Resultater: 17975, Tid: 0.097

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Three" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer