THREE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Three i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 21753, Tid: 0.0694

tre (20461) tredje (343)

Eksempler på bruk av Three i en setning og oversettelsene deres

Tre

( three , 0 , tree )
Three, captain.
Tre, kaptein.
Or three.
Eller tre.

Tredje

( the third , three , 3rd )
Every three weeks.
Hver tredje uke.
Every three thursdays.
Hver tredje torsdag.
Andre setningseksempler
Three hours and 20 minutes.
Tre timer og 20 minutter.
They come every three months when the moon is full.
De kommer hver tredje måned når det er fullmåne.
And three and four.
Og tre og fire.
I am still on book three.
Jeg er bare på tredje bok.
Five and three are eight.
Fem og tre er åtte.
Three or four months.- four months?
Tre eller fire måneder?
If you are between three and nine months pregnant.
Dersom du er gravid mellom tredje og niende måned.
Three months, vince. three months.
Tre måneder, vince.
If you are between three and nine months pregnant.
Dersom du er gravid mellom tredje og niende måned.
Two, three minutes?
To, tre minutter?
You should usually receive your docefrez infusion every three weeks.
Du vil vanligvis få din docefrez-infusjon hver tredje uke.
Three hours, sir.
Tre timer, sir.
I wake up every three hours.
Jeg våkner hver tredje time.
You should usually receive your docefrez infusion every three weeks.
Du vil vanligvis få din docefrez-infusjon hver tredje uke.
Three synthales.
Tre synthales.
Three minutes, macgruber!
Tre minutter macgruber!
Johnston, level three!
Johnston, tredje etasje!
Paragraph three starts with a conjunction," and.".
Tredje avsnitt begynner... med en konjunksjon:" og".
Nate is two, and samantha is three and a half.
Nate er to, og samantha er tre og et halvt.
Sheldon, we do not need a meeting every three months.
Vi trenger ikke et møte hver tredje måned, sheldon.
Three weeks.
Tre ukene.
Three, four weeks.
Tre, fire uker.
Three, four minutes five.
Tre, fire minutter fem.
Three wallbangers, wally.
Tre wallbangers, wally.
Four years and three months.
Fire år og tre måneder.
Or two or three.
Eller to eller tre.

Resultater: 21753, Tid: 0.0694

S Synonymer for "three"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer