THREE MILLION PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av three million i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 75, Tid: 0.0518

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Three Million i en setning og oversettelsene deres

Every two or three million years.
Hver to eller tre millioner år.
We already owe lord tywin three million gold.
Vi skylder lord tywin tre millioner fra før.
About three million swedish kroner.
Omtrent tre millioner svenske kroner.
It's three million.
Det er tre millioner.
If we can put down three million, we can borrow the rest.
Hvis vi legger i tre millioner, kan vi vel låne resten.
Three million swedish kroner.
Omkring tre millioner svenske kroner.
Try three million kelvins.
Prøv tre millioner kelvin.
That's over three million people.
Det er over tre millioner mennesker.
You and i both know that no cause is worth three million dollars.
Du og jeg vet begge at ingen sak er verdt tre millioner dollar.
Today it's 300 grand, tomorrow it's three million.
I dag er det trehundretusen, i morgen er det tre millioner.
We can't go to the airport with three million.
Vi kan ikke dra til flyplassen med tre millioner.
Sixty pounds is three million.
Kilo er tre millioner.
Three million, ben.
I don't have three million.
Ja, jeg har jo ikke tre millioner.
In house... for three million dollars.
Her på huset. for tre millioner dollar.
A little over three million.
Litt over tre millioner.
Three million dollars.
Tre millioner dollar.
They want three million.
De vil ha tre millioner.
I will put my money on three million finns against 180 million russkies.
Jeg satser på 3 millioner finner mot 180 millioner russere.
PTC temperature now at three million kelvins.
Ptc-temperatur på 3 millioner kelvin.
Three million!
I'm all right now, doctor, and i have entered a temperature of three million kelvin.
Jeg har skrevet inn temperaturen på 3 millioner kelvin.
Three million!
Three million entries.
3 millioner treff.
Three million entries on how to exterminate them!
3 millioner treff om hvordan man utrydder dem!
I paid three million for that tapestry, then found out it is worth only one!
Jeg betalte tre millioner for det bildeteppet og oppdaget – – at det bare er verdt én.
From 1494 to 1508, over three million people had perished from war, slavery, and the mines.
Fra 1494 til 1508, over tre millioner mennesker hadde omkommet fra krig, slaveri, og gruvene.
So if you think it's ready, you should launch and unlock the next three million.
Så dere bør lansere produktet slik at dere får de tre millionene.
There are reports of offers up to three million dollars on the web... for a ticket aboard USV's flight.
Folk har tilbudt opptil 3 millioner dollar... for en billett til US vs reise.
Over the past 6 months, the offshore company that owns the house paid over three million rand to DPS!
Det siste halvåret har huseieren betalt DPS 3 millioner rand.

Resultater: 75, Tid: 0.0518

SYNONYMER

S Synonymer for "three million"


three mil

"Three million" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer