Oversettelse av "through" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 9764, Tid: 0.1622

gjennom via ferdig opplevd gjennem ferdige oppleve

Eksempler på Through i en setning

GO-FORWARD and GO-BEFORE and through week 24 in GO-AFTER.
GO-FORWARD og GO-BEFORE, og gjennom uke 24 i GO-AFTER.
So they're running another check through the FBI and interpol.
De sjekker via FBI og interpol.
Through with men.
Gjennom med menn.
And i was through with this town and through with you.
Jeg er ferdig med denne byen og deg.
I saw her through your eyes.
Jeg så henne gjennom dine øyne.
It comes through you, blanche, from your friend, ida cookson.
Det kommer via deg fra din venninne ida cookson.
He came through the ceiling and killed burnett.
Han kom gjennom taket og drepte burnett.
The dispersion can also be administered through a naso-gastric or gastrostomy tube.
Oppløsningen kan også administreres via en nasogastrisk eller gastrostomi sonde.
You have been through a lot.
Du har opplevd mye fælt.
I'm not through with you yet.
Jeg er ikke ferdig med deg ennå.
But he passing through the midst of them went his way,
Men han gikk midt gjennem flokken og drog bort.
I ain't through with you yet.
Jeg er ikke ferdig med deg enda.
Through Torvi?
Gjennom Torvi?
I prefer police contact me through my lawyer, not my dentist.
Politiet må kontakte meg via advokat, ikke via tannlegen.
I believe you have been through some great trauma.
Jeg tror du har opplevd et stort traume.
You have been through enough as it is.
Du har opplevd nok som det er.
I'm not through with you two guys.
Jeg er ikke ferdig med dere to.
For at the window of my house, i looked out through my lattice.
For jeg så engang ut av vinduet på mitt hus, gjennem mitt gitter,
We're through with it.
Vi er ferdige med det.
I can keep an eye on them through you.
Jeg kan holde et øye på dem gjennom deg.
You found me through my daughter, the pendant.
Fant du meg via min datter?
I have been through something.
Jeg har opplevd noe.
Through the lawyers.
Via advokater.
Have we not been through enough?
Har vi ikke vært gjennom nok?
He would not allow anyone to carry a container through the temple.
Og han tillot ikke at nogen bar noget kar gjennem templet.
We are through with lies and liars in this house.
Vi er ferdige med løgner og løgnere i dette huset.
I'm not through with you yet.
Jeg er ikke ferdig med deg.
(Breathes unevenly) i couldn't go through that.
Jeg taklet ikke å oppleve det enda en gang.
Thou art to pass over through ar, the coast of moab, this day:.
Du drar nu over moabs landemerker, gjennem ar,
Right, dempsey knows shaw through johnson.
Dempsey kjenner shaw gjennom johnson.

Resultater: 9764, Tid: 0.1622

SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer