THROUGH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av through i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 12001, Tid: 0.1313

Eksempler på bruk av Through i en setning og oversettelsene deres

GO-FORWARD and GO-BEFORE and through week 24 in GO-AFTER.
GO-FORWARD og GO-BEFORE, og gjennom uke 24 i GO-AFTER.
Interactions with many medicinal products eliminated through metabolism or active transport is expected.
Interaksjoner med mange legemidler som elimineres ved metabolisme eller aktiv transport er forventet.
And through wolseley, gladstone.
Og gjennom wolseley, gladstone.
Interactions with many medicinal products eliminated through metabolism or active transport is expected.
Interaksjoner med mange legemidler som elimineres ved metabolisme eller aktiv transport er forventet.

The dispersion can also be administered through a naso-gastric or gastrostomy tube.
Oppløsningen kan også administreres via en nasogastrisk eller gastrostomi sonde.
GO-FORWARD and GO-BEFORE and through week 24 in GO-AFTER.
GO-FORWARD og GO-BEFORE, og gjennom uke 24 i GO-AFTER.
I'm through with you, and your kind.
Jeg er ferdig med deg og din type.
So we dug through the great stone bur we found nothing there.
Så gravde vi ved den store steinen, og der fant vi ingenting.
It comes through you, blanche, from your friend, ida cookson.
Det kommer via deg fra din venninne ida cookson.
He communicates through elliott.
Han kommuniserer gjennom elliott.
I said through the park.
Jeg sa gjennom parken.
Oh, we are through talking to you.
Å, vi er ved å snakke med deg.
But he passing through the midst of them went his way,
Men han gikk midt gjennem flokken og drog bort.
I'm through with you, but your friends aren't.
Jeg er ferdig med deg, men det er ikke vennene dine.
The dispersion can also be administered through a naso-gastric or gastrostomy tube.
Oppløsningen kan også administreres via en nasogastrisk eller gastrostomi sonde.
But he passing through the midst of them went his way,
Men han gikk midt gjennem flokken og drog bort.
We have been through crises before.
Vi har opplevd kriser før.
And through him, your sister.
Og via ham deres søster.
Through the years I've.
Jeg har gjennom årene.
I'm through with valby.
Jeg er ferdig med valby.
This is possible through the manipulation of language.
Dette er mulig ved manipulering av språket.
For at the window of my house, i looked out through my lattice.
For jeg så engang ut av vinduet på mitt hus, gjennem mitt gitter,
I'm through, harry.
Jeg er ferdig, harry.
Through Torvi?
Gjennom Torvi?
You found me through my daughter, the pendant.
Fant du meg via min datter?
I'm going to follow it through, daniel.
Jeg skal fullføre det, daniel.
But this is what has been spoken through the prophet Joel:.
Men dette er det som er sagt ved profeten Joel:.
We have been through weirder things.
Vi har opplevd merkeligere ting.
We can extend an invitation through our ambassador in washington.
Vi kan fremsette en invitasjon via vår ambassadør i washington.
We're through.
Vi er gjennom.

Resultater: 12001, Tid: 0.1313

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer