TIMES PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "times" i Norsk bokmål

Resultater: 6927, Tid: 0.6999


Eksempler på Times i en setning

Times or more.
Ganger eller mer.
At times I'm a very stupid and selfish woman.
Til tider er jeg en veldig dum og egoistisk kvinne.
Lori, how many times has he saved your life?
Lori, hvor mange ganger har han reddet livet ditt?
Two times daily + Victrelis 800 mg.
To ganger daglig + Victrelis 800 mg.
Wow, we had some good times together, didn't we?
Vi hadde mange gode stunder sammen, hadde vi ikke?
Dangerous times, james.
Farlige tider, james.
LEMONY: there are times when the entire world seems wrong.
Det er stunder da hele verden virker gal.
Occurred at various times up to several months after completion of mabthera therapy.
Forekom ved varierende tidspunkt opptil flere måneder etter avsluttet mabthera terapi.
These are difficult times, alice.
Det er vanskelige tider, alice.
Ben, how many times have we had this conversation?
Ben, hvor mange ganger har vi hatt denne samtalen?
I mean, we had some good times, didn't we?
Vi hadde noen gode stunder, ikke sant?
Do you know what times jens, peter and bobby had?
Vet du hvilken tid jens, peter og bobby hadde?
You got times, dates, locations?
Har du tidspunkt, datoer, steder?
At times, you scare me more than matthias does.
Til tider skremmer du meg mer enn matthias gjør.
How many times have you had sex, with women or men?
Hvor mange ganger har du hatt sex, med kvinner eller menn?
I don't think we live in times that are particularly kind to objective information.
Vår tid er ikke særlig velvillig overfor objektiv informasjon.
It was during these times with osiris. isis concibi?
Det var under den lånte tiden med osiris at isis unnfanget et barn.
Eddie... there were times when i had real guilt feelings.
Eddie... det var tider da jeg hadde skikkelig skyldfølelse.
And he was ten times more man than you.
Han var ti ganger mer mann enn deg.
Temporal blind spots, specific places and times the time masters can't see.
Spesielle steder og tidspunkt tidsmesterne ikke kan se.
There are times when i catch in the silence the sigh of a faraway song.
Det er stunder da jeg i stillheten kan høre en fjern sang.
I didn't expect you to understand these new times.
Jeg ventet ikke at du skulle skjønne denne nye tiden.
But that doesn't account for times i have felt it itself.
Men det forklarer ikke gangene jeg har følt det selv.
These aren't times.
Dette er ikke tid.
You will find your scheduled times and invitations inside your bags.
Dere finner tidspunkt og invitasjon i veskene deres.
Having a child in these times, it must be a little one.
Har man et barn i disse tider, må det være lite.
There are times when even i find myself kneeling in prayer.
Det er stunder da selv jeg kneler ned i bønn.
How many times has ann rutledge been in your apartment?
Hvor mange ganger har ann rutledge vært i leiligheten din?
How many times did you have intercourse with his french penis?
Hvor mange ganger hadde du samleie med hans franske penis?
Brandt will be with you at all times.
Brandt vil være med deg hele tiden.

Resultater: 6927, Tid: 0.6999

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Times" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer