Oversettelse av "to go" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 5919, Tid: 0.3675

dra skal gå igjen bli reise skal dra skal stikke legge på ta skal bli komme kjøre videre skal reise vei seile

Eksempler på To Go i en setning

I don't want to go... but i can't stay.
Jeg vil ikke men jeg kan ikke bli.
Do you want to go out with me, Elliot?
Vil du ut med meg, Elliot?
I'm not going to be able to go to dallas with david tomorrow.
Jeg kan ikke dra til dallas med david i morgen.
You want me to go with you?
Vil du jeg skal gå med deg?
I want to go out with you.
Jeg vil ut med deg.
I have always wanted to go to las vegas.
Jeg har alltid villet dra til las vegas.
With six races to go, he was just 13 points behind jorge lorenzo.
Med seks løp igjen var han bare 13 poeng bak jorge lorenzo.
You have to.. i want you to go out and celebrate and.
Jeg vil at du skal gå ut og feire og.
Eric and danny, they used to go down to mile marker 100 or so.
Eric og danny pleide å dra ned til markør 100.
I want to go out with you.
Jeg vil ut med deg!
You want me to go to my father.
Du vil at jeg skal gå til min far.
I told you not to go out without us.
Jeg ba deg ikke ut uten oss.
I wanted to go with him, paul.
Jeg ville bli med ham, paul.
Mary alice, you need to go home and speak with your husband.
Mary alice, du må dra hjem og snakke med mannen din.
Two holes to go.
To hull igjen.
Who doesn't want to go to Afghanistan?
Hvem vil ikke dra til Afghanistan?
I have always wanted to go home with you.
Jeg har alltid villet bli med deg hjem.
I don't want to go back to the darkness.
Jeg vil ikke tilbake til mørket.
He has five minutes to go.
Han har fem minutter igjen.
We need to go to mars because it protects us from extinction.
Vi må reise til mars, fordi det vil beskytte oss fra utryddelse.
I want you to go see viktor, sam.
Jeg vil du skal gå se viktor, sam.
But he still had him two holes to go.
Men han hadde fortsatt to hull igjen.
Who wants to go to uncle Paulie's?
Hvem vil dra til onkel Paulie?
I want to go with you.
Jeg vil bli med deg.
We need to go to tom drexler.
Vi må til tom drexler.
Why do i have to go to Aquitania?
Hvorfor må jeg reise til Aquitania?
Look, i want you to go to the U.S. embassy.
Jeg vil at du skal dra til usas ambassade.
I want you to go and convince her to.
Jeg vil at du skal gå og overbevise henne til.
They want me to go back to L.A. and do a screen test.
De vil at jeg skal tilbake til LA og gjøre en kameraprøve.
Three minutes to go.
Tre minutter igjen.

Resultater: 5919, Tid: 0.3675

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "to go"


am going to go
are gonna go
am gonna pull
are gonna head
to continue
are gonna travel
am gonna make
is gonna work
are gonna step
am gonna get
am gonna become
to further
are going to pull
are gonna stay
are goin
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer