TO GO TO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av to go to i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 949, Tid: 0.1736

Eksempler på bruk av To Go To i en setning og oversettelsene deres

I don't want to go to montana.
Jeg vil ikke dra til montana.
You want to go to war?
Du vil gå til krig?
He got to go to america, and inherited all their money.
Han fikk dra til amerika og arvet alle pengene.
I was planning to go to texas, but I'm no cattleman.
Jeg planla å dra til texas, men jeg er ingen kvegmann.

Tyler wanted to go to the police.
Tyler ville gå til politiet.
You have to go to an academy and be well-prepared.
Du må gå på skole og være godt forberedt.
I want to go to bed with you.
Jeg vil gå til sengs med deg.
Makes no sense to go to the warehouse with a laundry bag of clothes.
Det er ikke vanlig å gå på lageret med en klespose.
I want to go to a club.
Jeg vil gå på en klubb.

I have always wanted to go to las vegas.
Jeg har alltid villet dra til las vegas.
You want to go to Mexico?
Vil du dra til Mexico?
No, i don't want to go to a party in your pants.
Nei, jeg vil ikke gå på fest i buksa di.
Tell him to go to the house where he first met john simms.
Be ham gå til det huset han første gang møtte john simms.
He's willing to go to jail for the arrow.
Han er klar for å gå i fengsel for arrow.
We need to go to arendal.
Vi må reise til arendal.
We just have to go to the school gala tonight and.
Vi må bare å gå på gallaen i kveld.
We didn't need to go to the doctor's.
Vi trengte ikke gå til legen.
Lan? would you like to go to a party in my pants?
Lan, vil du gå på fest i buksa mi?
You don't want to go to Cannes?
Du vil ikke dra til Cannes?
We need to go to mars because it protects us from extinction.
Vi må reise til mars, fordi det vil beskytte oss fra utryddelse.
It's just that with ma squared away to go to green grove.
Men nå som mamma skal til green grove.
You want to remind me to go to the toilet, too?
Vil du minne meg på å gå på do også?
I ain't exactly had time to go to the mall.
Jeg har ikke hatt tid til å handle, akkurat.
You want to go to hell with me?
Vil du gå til helvete med meg?
I always wanted to go to boarding school.
Jeg ville alltid gå på kostskole.
Why do i have to go to Aquitania?
Hvorfor må jeg reise til Aquitania?
I need to go to the fregoli.
Jeg skal til hotell fregoli.
I have always wanted to go to mexico, especially baja.
Jeg har alltid villet dra til mexico, spesielt baia.
She likes to go to the movie theater.
Hun liker å gå på kino.
Well, i have to go to a circus in karl-marx-stadt.
Jeg må gå på sirkus i karl-marx-stadt.

Resultater: 949, Tid: 0.1736

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer