TO HIM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av to him i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4521, Tid: 0.1165

to him
til ham (2085) med ham (911) for ham (447) mot ham (201) til han (101)

Eksempler på bruk av To Him i en setning og oversettelsene deres

Can not you... go home to him and talk a little with him.
Kan ikke du gå hjem til ham og prate litt med ham?
I have not talked to him about you.
Jeg har ikke snakket med ham om deg.
I have brought her back to him.
Jeg har brakt henne tilbake til ham.
I can not leave you to him.
Jeg kan ikke overlate deg til ham.

I have never been that to him.
Jeg har aldri vært det for ham.
If something happened to him and you were not here.
Hvis noe skjer med ham, og du ikke er her.
Do it to him, bob.
Gjør det mot ham, bob.
I could talk to him now.
Jeg kan snakke med ham nå.
I explained the situation to him.
Jeg forklarte situasjonen til ham.
They are just... meat to him.
De er bare kjøtt for ham.
I listened to him.
Jeg hørte på ham.
She 's like a daughter to him.
Hun er som en datter for ham.
I can talk to him, horace.
Jeg kan snakke med ham, horace.
I can not do that to him, he needs me.
Jeg kan ikke gjøre det mot ham, han trenger meg.
I would not know how to talk to him or.
Jeg vet ikke hvordan jeg snakker til ham, eller.
No, it was not, but i never lied to him.
Det var ikke det, men jeg løy aldri for ham.
You talked to him first.
Du snakket til ham først.
They did this to him because he started talking to me.
De gjorde dette mot ham fordi han snakket med meg.
I called out to him, but he did not say a word.
Jeg ropte på ham, men han sa ikke et ord.
We do not know where they are or what they are doing to him.
Vi vet ikke hvor de er eller hva de gjør med ham.
Nor i to him.
Eller jeg i ham.
You can not talk to him.
Du kan ikke snakke med ham.
She 's almost like an auntie to him.
Hun er nesten som ei tante for ham.
You are going back to him.
Du går tilbake til ham.
Listen to him, sir.
Hør på ham, sir.
You simply can not do this to him- not now!
Du kan ikke gjøre dette mot ham- ikke nå!
There is more to him... than appearances suggest.
Det bor mye mer i ham enn det kan se ut til.
Formerly we had always prayed to him.
Vi påkalte ham tidligere.
And do not mention the whole" bill cosby" thing to him.
Og ikke nevn hele" bill cosby" tingen til ham.
We have to get to him before something terrible happens to him!
Vi må få tak i ham før noe forferdelig skjer!

Resultater: 4521, Tid: 0.1165

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"To him" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer