TO ME PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av To me i Norsk bokmål

Resultater: 11522, Tid: 0.3222

To me
til mig til meg for meg med meg mot meg på meg i meg overfor meg tii meg pa meg

Eksempler på bruk av To me i en setning og oversettelsene deres

You can talk to me, Jim.
Du kan snakke til meg, Jim.
Why are you lying to me, Sayid?
Hvorfor lyver du for meg, Sayid?
If you had come to me, I could have helped you.
Hvis du hadde kommet til meg kunne jeg ha hjulpet deg.
You are dead to me now, Sookie Stackhouse.
Du er død for meg nå, Sookie Stackhouse.
Hughie, either you talk to me or Rocky Bonaro.
Du snakker enten til meg eller Rocky Bonaro.
After everything that happened to me... all my relationships were... different.
Etter alt som skjedde med meg, var alle forholdene mine annerledes.
Because it 's really important to me and my friend, Dave.
Fordi den er viktig for meg og vennen min, Dave.
He will talk to me, you know.
Han vil snakke med meg, vet du.
What can he do to me he has not already done?
Hva kan han gjøre mot meg som han ikke har gjort allerede?
Come back to me, james fraser.
Kom tilbake til meg, James Fraser.
You have come to me, my son.
Du har kommet til meg, min sønn.
Do not lie to me, Paul Blart.
Lyv ikke for meg, Paul Blart.
I can help you if you talk to me.
Jeg kan hjelpe deg om du snakker med meg.
He was not good to me the way you are good to me.
Han var ikke god mot meg slik du er.
He was not listening to me, Diggle!
Han hørte ikke på meg, Diggle!
What Randall did to me was worse than death.
Det Randall gjorde mot meg, er verre enn døden.
You have meant so much to me and my family.
Du har betydd så mye for meg og min familie.
He does not even listen to me.
Han hører ikke på meg engang.
Don Pietro only talks to me.
Don Pietro prater bare med meg.
That Yahweh spoke to me, saying,
Da talte Herren til mig og sa:.
Listen to me, Ben Preswick!
Lytt til meg, Ben Preswick!
Not to me, Grouchy.
Ikke i meg, Sur.
Listen to me, Iris.
Hør på meg, Iris.
I do not know what 's happening to me.
Jeg vet ikke hva som skjer med meg.
John is lying to me.
John ljuger til meg.
But Sal never did anything to me.
Men Sal gjorde aldri noe mot meg.
And you, you are like a son to me.
Og du... Du er som en sønn for meg.
Now the word of Yahweh came to me, saying,
Herrens ord kom til mig, og det lød så:.
He says you should talk to me.
Han sa du burde snakke med meg.
Fred... you can not do this to me.
Du kan ikke gjøre dette mot meg.

Resultater: 11522, Tid: 0.3222

Ord for ord oversettelse


to
- til for med mot i overfor
me
- meg mig min skyld atjeg

S Synonymer for "to me"


for me
at me
on me
with me
of me
in me
about me
unto me
from me
upon me
into me
against me
to my
inside me
by me
join me
on my
over me
me out

"To me" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer