TO MEET YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av to meet you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1269, Tid: 0.1007

Eksempler på bruk av To Meet You i en setning og oversettelsene deres

FOWLER It's nice to meet you, too, sheldon.
Det er hyggelig å møte deg også, sheldon.
It's a great privilege to meet you again, ragnar lothbrok.
Det er en stor ære å treffe deg igjen, ragnar lodbrok.
It's an honor to meet you, sergeant brody.
Det er en ære å møte deg, sersjant brody.
Karin wants to meet you.
Karin ville treffe deg.

I wanted to meet you personally.
Jeg ville hilse på deg personlig.
But he wants to meet you first.
Men han vil møte deg først.
It's nice to meet you, carrie.
Hyggelig å hilse på deg, carrie.
Tavitian wants to meet you.
Tavitian vil treffe deg.
It's a pleasure to meet you both.
Hyggelig å møte dere begge.

Zhou enlai wants to meet you and hemingway.
Zhou enlai vil møte deg og hemingway.
It's nice to meet you, neytiri.
Det er fint å treffe deg, neytiri.
I never wanted to meet you, henry.
Jeg ville aldri møte deg, henry.
Um, it was really nice to meet you.
Hyggelig å hilse på deg.
So nice to meet you ladies.
Så hyggelig å møte dere damer.
You want us to meet you tomorrow at the las vegas airport?
Skal vi treffe dere i morgen på flyplassen i las Vegas?
It was nice getting to meet you ladies.
Det var hyggelig å treffe dere, damer.
I'm charmed to meet you, young lady.
For en glede å treffe dem, unge dame!
Pleasure to meet you boys.
Hyggelig å møte dere gutter.
Oh, it's nice to meet you.
Hyggelig å hilse på deg.
She wants to meet you.
Nei, hun vil treffe deg.
Connor wants to meet you.
Connor vil møte deg.
It is good to meet you, mr.
Det er hyggelig å møte dem, mr clare.
I just had to meet you.
Jeg måtte bare treffe deg.
Nice to meet you, gentlemen.
Fint å treffe dere, mine herrer.
It's an honor to meet you, father.
En ære å treffe dem, fader.
It's a pleasure to meet you, robin.
Det er en glede å møte deg, robin.
Yeah, it was nice to meet you.
Hyggelig å hilse på deg.
He was the one who told me to meet you at this cabin.
Han ba meg om å møte dere i denne hytta.
You guys, it was nice to meet you, but.
Det var fint å møte dere, men.
It's very nice to meet you, andie.
Hyggelig å hilse på deg.

Resultater: 1269, Tid: 0.1007

"To meet you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer