TO SEE YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av to see you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2638, Tid: 0.1674

Eksempler på bruk av To See You i en setning og oversettelsene deres

I don't want to see you.
Jeg vil ikke se deg her.
But i wanted to see you.
Men jeg ville treffe deg igjen.
Good to see you.
Godt se deg.
I want to see you but i haven't the courage.
Jeg vil treffe deg men har ikke mot til det.

Great to see you out there as a family again.
Herlig se dere ute som en familie igjen.
I don't want to see you or your wart.
Jeg vil verken se deg eller vorta di.
Also, chappelle wants to see you in the conference room.
Chapelle vil møte deg i konferanserommet.
I want to see you both smile again.
Jeg vil se dere begge smile igjen.
I didn't expect to see you so soon.
Jeg forventet ikke å se deg så snart.

I don't want to see you, roro.
Jeg vil ikke treffe deg, roro.
I need to see you.
Jeg må møte deg.
I was hoping to see you again.
Jeg håpet å se deg igjen.
Very nice to see you again.
Hyggelig å se dem igjen.
And i wanted to see you.
Og jeg ville treffe deg.
It was nice to see you again after such a long time.
Det var fint å se dere igjen etter så lang tid.
It's been very nice to see you again.
Hyggelig å se dem igjen.
I don't want to see you buried here with my father.
Jeg vil ikke se dere begravd her, med min far.
I don't want to see you blue and cold.
Jeg vil ikke se deg blå og kald.
Ciro wants to see you.
Ciro vil treffe deg.
Hope to see you at thanksgiving.
Håper vi ses til thanksgiving.
The king wants to see you.- the who?
Kongen vil møte deg.
I didn't expect to see you boys here.
Jeg forventet ikke å se dere gutter her.
He really wants to see you and your brother.
Han vil virkelig se deg og broren din.
I never want to see you again!
Jeg vil aldri se dem mer!
They wanted to see you.
De vil besøke deg.
I still don't want to see you.
Jeg vil fortsatt ikke treffe deg.
I hope to see you soon.
Jeg håper vi ses snart.
I needed to see you.
Jeg måtte møte deg.
The judge would like to see you.
Dommeren vil treffe dere.
No, she doesn't want to see you.
Nei, hun vil ikke treffe deg.

Resultater: 2638, Tid: 0.1674

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer