TO TALK ABOUT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av to talk about i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1661, Tid: 0.1137

Eksempler på bruk av To Talk About i en setning og oversettelsene deres

You want to talk about my mother?
Vil du snakke om moren min?
If you don't want to talk about it, just say.
Om du ikke vil prate om det, så bare si ifra.
I don't want to talk about your brother.
Jeg vil ikke snakke om broren din.
But we're here to talk about rachel solando, okay?
Vi er her for å snakke om rachel solando, ok?

But you want to talk about Keen?- yes.
Vil du prate om Keen?
Do you want to talk about scott or do you want to paint my body?
Vil du snakke om scott eller male kroppen min?
I'm not here to talk about molly.
Jeg er ikke her for å snakke om molly.
I don't want to talk about this anymore.
Jeg vil ikke diskutere dette mer.
You want me to talk about my little childhood?
Skal jeg prate om min lille barndom?

If you want to talk about it, or.
Men hvis du vil snakke om det, eller.
I'm not going to talk about poor william.
Jeg vil ikke snakke om stakkars william.
I just wanted to talk about the script.
Jeg ville bare prate om manuset.
We need to talk about eddie.
Vi må diskutere eddie.
I don't want to talk about it.
Jeg gidder ikke å diskutere det.
I'm here to talk about your nephew.
Jeg er her for å snakke om nevøen din.
I'm here to talk about your nephew.
Jeg er her for å snakke om din nevø.
Your office said you wanted to talk about diane fowler.
Du ønsker å diskutere diane fowler.
We need to talk about stanzler.
Vi må prate om stanzler.
People were starting to talk about elliot and keith.
Folk begynte å snakke om elliot og keith.
I have a strong urge to talk about what I'm doing.
Jeg har et sterkt behov for å prate om hva jeg driver med.
You wanted to talk about a deal.
Du ville diskutere en overenskomst.
I don't want to talk about it, okay?
Jeg vil ikke diskutere det.
I came to talk about brockie.
Jeg kom for å snakke om brockie.
The other night at the table you decided to talk about my marriage.
Du pratet om ekteskapet mitt under middagen.
There's nothing to talk about, I'm not going.
Der er ikke noe å diskutere, jeg vil ikke.
I don't want to talk about my dreams.
Jeg vil ikke snakke om drømmene mine.
We need to talk about the girl.
Vi må prate om jenta.
You didn't ask me here to talk about tim corbet.
Du ba meg ikke hit for å prate om tim corbet.
I ain't here to talk about that.
Jeg er ikke her for å snakke om det.
Bonnie called last night to talk about the dog.
Bonnie ringte i går for å prate om hunden.

Resultater: 1661, Tid: 0.1137

"To talk about" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer