TO TELL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "to tell" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3765, Tid: 0.2395

fortelle si si til skal fortelle be vil fortelle skal si forteiie beskjed forteller fortalte fortalt skulle fortelle sier sa sier til sagt til skulle si

Eksempler på To Tell i en setning

I want to tell him the story.
Jeg vil fortelle ham historien.
Johnny, i want to tell you something.
Jeg vil fortelle deg noe, johnny.
I want to tell you something, marci.
Jeg vil si deg noe, marci.
I only wish to tell you it's dangerous.
Jeg vil bare si deg at det er farlig.
How many times do i have to tell you, i don't text.
Hvor mange ganger må jeg si til deg at jeg ikke tekster?
Chloe, you need to tell me why you shot jack.
Chloe, du må fortelle meg hvorfor du skjøt jack.
I want you to tell me about your boss.
Jeg vil at du skal fortelle meg om sjefen din.
I want to tell you something i have never told anyone.
Jeg vil fortelle deg noe jeg aldri har fortalt noen.
I need to tell you something.
Jeg må si deg noe.
What am i supposed to tell Nucky?
Hva skal jeg si til Nucky?
I don't need to tell you to watch your back, jean-luc.
Jeg må ikke be deg være forsiktig.
You have to tell him i have a key.
Du må si til ham at jeg har en nøkkel.
I want to tell you something.
Jeg vil fortelle deg noe.
I want you to tell me about the woman from the benefit, jake.
Jeg vil du skal fortelle meg om kvinnen fra gallaen, jake.
I wanted to tell you something too.
Jeg ville også si deg noe.
Carrie, you have to tell me what you know.- What?
Carrie, du må fortelle meg hva du vet.
I have something important to tell you.".
Jeg må si deg noe viktig.".
I would like to tell you about camp.
Jeg vil fortelle deg om leiren.
We're waiting for you to tell us what to do next.
Vi venter på at du skal fortelle oss hva vi skal gjøre.
Ain't you going to tell me to get back in there?
Skal du ikke be meg gå inn i cella?
I want to tell her that ofglen is not my friend.
Jeg vil si til henne at ofglen ikke er min venn.
What am i supposed to tell our daughter?
Hva skal jeg si til datteren vår?
I have to tell you something jarle.
Jeg må si deg noe, jarle.
I want someone to tell me how to live with this.
Jeg vil at noen skal si hvordan jeg skal leve.
I feel like i want to tell you a little bit about who i am.
Jeg vil fortelle deg litt om hvem jeg er.
You want me to tell you where hollywood is.
Du vil jeg skal fortelle deg hvor hollywood er.
Who's going to tell her to go?
Hvem skal be henne dra?
I need you to tell me everything you know about bobo del rey.
Du må fortelle meg alt du vet om bobo del rey.
This is to tell people that flint is our hometown.
Vi vil fortelle folk at flint er hjembyen vår.
You have to tell her what you want.
Du skal si til henne hva du vil.

Resultater: 3765, Tid: 0.2395

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "to tell"


am gonna tell
are gonna say
shall tell
am gonna let
to reckon
will let
to discern
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer