TO TELL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av To Tell i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3978, Tid: 0.2588

To tell
fortelle (2322) forteiie (14) skulle fortelle (23) si (433) be (57) si til (175) skal fortelle (97) vil fortelle (57) skal si (17) beskjed (8) forteller (126) fortalte (58) fortalt (42) sier (13) sa (6) sier til (4) sagt til (3) skulle si (3)

Eksempler på bruk av To Tell i en setning og oversettelsene deres

I want to tell him the story.
Jeg vil fortelle ham historien.
Johnny, I want to tell you something.
Jeg vil fortelle deg noe, Johnny.

Si

( say , tell , speak )
I want to tell you something, Marci.
Jeg vil si deg noe, Marci.
I only wish to tell you it 's dangerous.
Jeg vil bare si deg at det er farlig.

Be

( tell , ask , pray )
I do not need to tell you to watch your back, Jean-Luc.
Jeg må ikke be deg være forsiktig.
Ai not you going to tell me to get back in there?
Skal du ikke be meg gå inn i cella?
How many times do I have to tell you, I do not text?
Hvor mange ganger må jeg si til deg at jeg ikke tekster?
What am I supposed to tell Nucky?
Hva skal jeg si til Nucky?

Skal fortelle

I want you to tell me about your boss.
Jeg vil at du skal fortelle meg om sjefen din.
I want you to tell me about the woman from the benefit, Jake.
Jeg vil du skal fortelle meg om kvinnen fra gallaen, Jake.

Vil fortelle

I would like to tell you about camp.
Jeg vil fortelle deg om leiren.
I feel like I want to tell you a little bit about who I am.
Jeg vil fortelle deg litt om hvem jeg er.
Andre setningseksempler
Chloe, you need to tell me why you shot Jack.
Chloe, du må fortelle meg hvorfor du skjøt Jack.
I want to tell you something I have never told anyone.
Jeg vil fortelle deg noe jeg aldri har fortalt noen.
I need to tell you something.
Jeg må si deg noe.
You have to tell him I have a key.
Du må si til ham at jeg har en nøkkel.
I want to tell you something.
Jeg vil fortelle deg noe.
I wanted to tell you something too.
Jeg ville også si deg noe.
Carrie, you have to tell me what you know.- What?
Carrie, du må fortelle meg hva du vet?
I have something important to tell you.".
Jeg må si deg noe viktig.".
We are waiting for you to tell us what to do next.
Vi venter på at du skal fortelle oss hva vi skal gjøre.
I want to tell her that Ofglen is not my friend.
Jeg vil si til henne at Ofglen ikke er min venn.
What am I supposed to tell our daughter?
Hva skal jeg si til datteren vår?
I have to tell you something Jarle.
Jeg må si deg noe, Jarle.
I want someone to tell me how to live with this.
Jeg vil at noen skal si hvordan jeg skal leve.
You want me to tell you where Hollywood is.
Du vil jeg skal fortelle deg hvor Hollywood er.
Who 's going to tell her to go?
Hvem skal be henne dra?
I need you to tell me everything you know about Bobo Del Rey.
Du må fortelle meg alt du vet om Bobo Del Rey.
This is to tell people that Flint is our hometown.
Vi vil fortelle folk at Flint er hjembyen vår.
You have to tell her what you want.
Du skal si til henne hva du vil.

Resultater: 3978, Tid: 0.2588

Ord for ord oversettelse


tell
- fortelle si be informer hils

S Synonymer for "to tell"


will tell
am gonna tell
shall tell
say to
wanna tell
are gonna say
are going to say
should tell
are supposed to say

"To tell" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer