TO TELL YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av to tell you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1952, Tid: 0.0735

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av To Tell You i en setning og oversettelsene deres

I want to tell you.
Jeg vil fortelle deg.
I'm trying to tell you that i read--.
Jeg prøver å si at jeg leste.
I have something i want to tell you, patty.
Jeg har noe å fortelle deg, patty.
I just wanted to tell you, I'm awfully tired.
Jeg ville bare si deg at jeg er svært trøtt.
And i wanted to tell you the truth.
Og jeg ville fortelle deg sannheten.
I forgot to tell you they sell these in stores in anchorage.
Jeg glemte å si at disse selges overalt i anchorage.
They're trying to tell you something.
De prøver å fortelle deg noe.
I wanted to tell you that he wasn't out to get the cartoonist.
Jeg ville fortelle at det ikke var tegneren han var ute etter.
I tried to tell you he took blue, too.
Jeg prøvde å si at han tok blue også.
I want to tell you a secret.
Jeg skal si deg en hemmelighet.
I wanted to tell you.
Jeg ville fortelle deg.
I don't know how to tell you what is in here.
Jeg kan ikke si deg hva som er her inne.
I'm trying to tell you that I'm better than a jew.
Jeg prøver å si at jeg er bedre enn en jøde.
The man i want to tell you about named yuri.".
Mannen jeg vil fortelle om, heter yuri.".
But i got to tell you, this product.
Men jeg må si det, dette produktet.
I want to tell you what i did.
Jeg vil fortelle deg hva jeg gjorde.
I just wanted to tell you that i really like mimi-rose.
Jeg ville bare si at jeg virkelig liker mimi-rose.
I just wanted to tell you that it was me, not brenda.
Jeg ville bare fortelle at det var meg, ikke brenda.
I'm going to tell you something you should never tell your best friend.
Jeg skal si deg noe du ikke burde fortelle din beste venn.
I wanted to tell you from the beginning.
Jeg ville si det fra begynnelsen av.
I just... i wanted to tell you something.
Jeg ville bare fortelle dere noe.
I have tried to tell you so many times.
Jeg har forsøkt å si det så mange ganger.
I want to tell you all i know about the faith fellow.
Jeg vil fortelle alt jeg vet om trosfellen.
I want to tell you one thing:.
Jeg vil si deg én ting:.
I just want to tell you I'm your number-one fan.
Jeg vil bare fortelle deg at jeg er din største fan.
I just want to tell you that i knew.
Jeg vil bare si at jeg visste det.
I just had to tell you that.
Jeg måtte bare si det til deg.
Well, how would you want a girl to tell you she wasn't interested?
Hvordan skulle en jente fortelle dere at hun ikke var interessert?
Well, i wasn't going to tell you till i was leaving.
Jeg hadde ikke tenkt å si det før jeg dro.
I have tried to tell you that he.
Jeg har prøvd å si deg at han.

Resultater: 1952, Tid: 0.0735

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer