TO THE BONE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av to the bone i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 76, Tid: 0.0583

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av To The Bone i en setning og oversettelsene deres

Unmerciful to the bone.
Nådeløs til beinet.
With humans, right down to the bone.
Mennesker helt ned til skjelettet.
RUSSELL: right down to the bone.
Inn til beinet.
I'm soaked through down to the bone.
Jeg er våt til beinet.- Hallo?
Right down to the bone and deeper.
Ned til beinet og dypere.
Ah, to the bone, indeed.
Virkelig inn til beinet.
To the bone.
Inn til beinet.
He's cut through to the bone.
Det går inn til beinet.
Petey says she laid his cheek open to the bone.
Petey sa hun flerret opp huden helt ned til beinet.
He said"Later" to the bone.
Han sa"ha det" til beinet.
You must be chilled to the bone.
Du må være kald inn til beinet.
But some wounds are too deep or too close to the bone.
Men noen sår er for dype, eller for langt inn til beinet.
That weight, it just rots you to the bone.
Vekten av det gjør at du råtner til beinet.
Straight to the bone.
De går like inn til beinet.
Throat ripped out, teeth marks right down to the bone.
Halsen revet ut, bitemerker helt inn til beinet.
All i have to do is lead her to the bone.
Jeg må bare lede henne til beinet.
These wounds go all the way down to the bone itself.
Sårene går helt ned til beinet.
He has cut you to the bone.
Han har slått deg til beinet.
It's right down to the bone.
Det går helt ned til beinet.
You gotta play it to the bone.
Man skal gå helt inn til beinet.
They can strip a man to the bone in 30 seconds.
De kan ribbe en mann tii beinet på 30 sekunder.
If it spreads to the bone, i will die.
Hvis det sprer seg til beinvevet, er jeg død.
Just working myself to the bone.
Jeg har jobbet meg i hjel.
Stubborn to the bone.
Sta inn til margen.
That we're t-birds to the bone.
At vi er t-birds helt inn til margen.
Won't i skin you to the bone!
Jeg skal flå deg til skinnet!
This swarm of worms and maggots could have picked you to the bone.
Denne svermen av larver og lopper kunne ha flådd deg til skinnet!
I sure as hell ain't working my hands to the bone for it.
Jeg ville ikke slitt meg i hjel for den.
There's a cut in his leg down to the bone.
Han har et dypt kuttsår i beinet, helt ned til knokkelen.
They say they cut her throat to the bone and threw her body in the river.
De sier de kuttet halsen inn til beinet og kastet kroppen hennes i elva.

Resultater: 76, Tid: 0.0583

SYNONYMER

S Synonymer for "to the bone"


"To the bone" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer