TO YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av to you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 10500, Tid: 0.241

to you
til deg (4025) for deg (1850) med deg (1500) til dere (731) mot deg (689)

Eksempler på bruk av To You i en setning og oversettelsene deres

Tygacil will be given to you by a doctor or a nurse.
Tygacil gis til deg av en lege eller sykepleier.
Who is he to you, jenny?
Hvem er han for deg, jenny?
Me? i am talking to you, joe.
Jeg snakker til deg, joe.
That 's important to you, is not it?
Det er viktig for deg, er det ikke?

I gotta talk to you, ricky.
Jeg må snakke med deg, ricky.
I will send them to you.
Jeg sender dem til deg.
What happened to you, gibbs?
Hva skjedde med deg, gibbs?
They are very dangerous to you and to your family.
De er veldig farlige for deg og familien din.
I can give him back to you.
Jeg kan gi ham tilbake til deg.
I say to you, the enemy 's ploy is a devious one.
Jeg sier til dere, fienden er lumsk.
Truly, i have come to you with a manifest authority.
Jeg kommer til dere med klar autoritet.
I have been a brat to you and everyone around me.
Jeg har vært slem mot deg og alle andre rundt meg.
What happened to you, sam?
Hva skjedde med deg, sam?
They must be such a joy to you, john dudley.
De må være en fryd for deg, john dudley.
I am not giving them to you.
Jeg gir dem ikke til deg.
I can not talk to you about sex.
Jeg kan ikke snakke med deg om sex.
I come to you unknown my fellow countrymen.
Jeg kommer ukjent til dere, gode landsmenn.
I will explain everything to you later.
Jeg forklarer alt for deg senere.
Peter gave it to you.
Peter ga det til deg.
Maybe that 's funny to you, but not to me.
Det var kanskje morsomt for dere, men ikke for meg.
I saw what she did to you and your family.
Jeg så hva hun gjorde mot deg og familien din.
We wanted to talk to you about... steven horowitz.
Vi ville snakke med deg om steven horowitz.
What 's sacred to you, wesley?
Hva er hellig for deg, wesley?
Lawrence, it 's not me who did this to you.
Det var ikke jeg som gjorde dette mot deg.
I will be worthless to you here if you do not do something.
Jeg er verdiløs for dere her, hvis du ikke gjør noe.
Freddie, he 's talking to you.
Freddie, han snakker til deg.
Okay, you know what? i will point to you when i need you.
Jeg peker på deg når jeg trenger deg.
Indeed, i have come to you with clear authority.
Jeg kommer til dere med klar autoritet.
It 's my gift to you.
Det er min gave til deg.
Elliot listens to you.
Elliot hører på deg.

Resultater: 10500, Tid: 0.241

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"To you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer