TOGETHER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av together i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 13093, Tid: 0.1278

Eksempler på bruk av Together i en setning og oversettelsene deres

Levodopa, carbidopa and entacapone together may cause dizziness and symptomatic orthostatism.
Levodopa, karbidopa og entakapon kan sammen forårsake svimmelhet og symptomatisk ortostatisme.
We were all together.
Vi var alle samlet.
Levodopa, carbidopa and entacapone together may cause dizziness and symptomatic orthostatism.
Levodopa, karbidopa og entakapon kan sammen forårsake svimmelhet og symptomatisk ortostatisme.
We will all be together soon.
Snart er vi alle samlet.

We will get all the boys together once topher 's back on his feet.
La oss samle alle guttene når topher føler seg bedre.
We have been together six months now.
Vi har vært sammen i seks måneder nå.
She is together with my brother and sister in diyarbakir.
Hun er sammen med broren og søsteren min i diyarbakir.
Enough of those smaller birds get together, and they chase hawks away.
Hvis nok småfugler samler seg, kan de jage vekk haukene.
G wanted us to put our diaries together in a book, just like anne frank.
Miss g ba oss samle dagbøkene til én bok, som anne frank.
Lord, bless us with your spirit as we stand together.
Herre... velsign oss med din ånd idet vi står samlet.
Time to get my thoughts together, write a book.
På tide å samle tankene, skrive en bok.
It is you who does not want to keep the army together.
Det er du som ikke vil holde hæren samlet.
Whenever ten or more argentinians get together there is always a horse race.
Når ti eller flere argentinere samles, blir det alltid et hesteløp.
In my dreams, we are always together.
I mine drømmer er vi alltid sammen.
There is nothing like grief and trauma to pull people together.
Ingenting samler folk som sorg og traumer.
But even just to get together and be merry.
Men det handler også om å samles og ha det hyggelig.
Saved us a lot of trouble getting all the animals together in one area.
Sparta oss mye bry ved å samle alle dyrene på ett sted.
I know he and sekou were not working together.
Jeg vet at han og sekou ikke jobbet sammen.
We herd all the sick together, create a plague.
Den forutsier pest, så vi samler alle de syke, og skaper pest.
I just want the family back together.
Jeg vil bare ha familien samlet igjen.
Well, it will take pawnee a spell to get the boys together.
Det vil ta pawnee en stund å samle guttene.
It 's been a year since we were together.
Det er ett år siden vi var samlet.
I am putting the team back together.
Jeg samler laget igjen.
Sheila and i have been together 25 years.
Sheila og jeg har vært sammen i 25 år.
I will put a team together.
Jeg samler en gruppe.
Kal-el and i have fought darkseid together before.
Kal-el og jeg har bekjempet darkseid sammen før.
Get your people together.
Samle folka dine.
And we have battled to keep our town together.
Og vi har kjempet for å holde byen vår samlet.
My men are bringing your people together in the courtyard.
Mennene mine samler folkene dine i borggården.
They are all together.
De er alle samlet.

Resultater: 13093, Tid: 0.1278

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer