TONIGHT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "tonight" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7792, Tid: 0.0919

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
i kveld i natt i dag i aften i kveid

Eksempler på bruk av "Tonight" i en setning og oversettelsene deres

Not tonight, harry.
Ikke i kveld, harry.
And tonight she did.
Og i natt, gjorde hun.
I have not seen choi tonight, gina, i swear.
Jeg har ikke sett choi i kveld, gina, jeg sverger.
Not tonight, hogarth. not tonight.
Ikke i kveld, hogarth.
And tonight... I'm thick with justice.
Og i natt er jeg tykk med rettferdighet.
You haven't learned anything tonight, have you?
Du har ikke lært noe i dag, har du?
If tonight is all we have stay.
Hvis i aften er alt vi har... så bli.
The men we honour tonight fought bravely and died for us.
Mennene vi hedrer i dag kjempet tappert og døde for oss.
Nina died tonight.
Nina døde i kveld.
It's darker tonight than it was on your night.
Det er mørkere i natt enn det var din natt.
Not tonight, krissi.
Ikke i kveld, krissi.
And tonight, we're safe.
Og i natt er vi trygge.
Find out tonight after the game.
Finn ut i aften, etter kampen,
Not tonight.
Ikke i kveid.
I'm forgiving tonight.
Jeg er tilgivende i dag.
It's a shame she couldn't come tonight.
Det er synd at hun ikke kunne komme i dag.
But tonight you're here.
Men i kveld du er her.
I sent chuckie to the neighbor's so we can be alone tonight.
Jeg sendte chuckie til naboen, så vi kan være alene i natt.
Not tonight, chuck.
Ikke i kveid, chuck.
If we wash that dress tonight, nobody would notice it tomorrow.
Hvis vi vasker kjolen i aften, vil ingen merke noe i morgen.
You can sleep alone tonight.
Du kan sove alene i natt.
Yes, that class was tonight.
Ja, det kurset var i dag.
I was never here tonight.
Jeg var aldri her i kveld.
And tonight, this nation has lost a great patriot.
Og i aften har nasjonen mistet en stor patriot.
Only until tonight.
Bare tii i kveid.
He beat you up tonight.
Han banket deg opp i dag.
So tonight.
i kveid.
Actually, I'm a bartender, and i ain't working tonight.
Jeg er egentlig bartender og jeg jobber ikke i kveld.
It's probably best tonight during the TV duel.
Det er vel best i aften under tv-duellen.
I couldn't sleep tonight.
Jeg kunne ikke sove i natt.

Resultater: 7792, Tid: 0.0919

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "tonight"


today
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Tonight" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer