TOO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "too" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 14916, Tid: 0.1007

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
også altfor ogsa òg er for

Eksempler på bruk av "Too" i en setning og oversettelsene deres

And you, too, texas.
Og du også, texas.
I have used the phone too much and been extremely rude.
Jeg har brukt telefonen altfor mye og vært uhøflig.
And you, too, baxter.
Og du også, baxter.
And you too, dunc, and tommie.
Du også, dunc, og tommie.
I'm too impulsive.
Jeg er altfor impulsiv.
I, too, can forgive.
Jeg kan ogsa tilgi.
I'm a mechanic, too.
Jeg er òg mekaniker.
And you, too, Calvin!
Og du også, calvin.
Honestly, you're too negative.
Du er altfor negativ.
I love you too... sir.
Jeg elsker deg ogsa, sir.
Mike's too young to know what's good for him.
Mike er for liten til å avgjøre.
I, too, have had my doubts.
Jeg har ogsa hatt mine tvil.
It's too dangerous.
Det er altfor farlig.
And agrippa too, who was your other grandfather.
Og agrippa som òg var med, deres andre bestefar.
Not you too, frank.
Ikke du også, frank.
I'm dean too.
Jeg er også dean.
Debbie's too young.
Debbie er for ung.
He, too, was a great man.
Han òg var en stor mann.
It is too dangerous to let him live.
Det er altfor farlig a la ham leve.
I love it too-"your" country.
Jeg elsker det ogsa- landet ditt.
And you, too, barbie.
Og deg også, barbie.
One's too few, and three's too many.
Én er for få og tre for mange.
He was too angry.
Han var altfor sint.
I too had a brother.
Jeg hadde òg en bror.
I'm glad, too.
Jeg er ogsa glad.
I'm not too proud of it.
Jeg er ikke altfor stolt av det.
I love you too, daniel mcmahon.
Jeg elsker deg også, daniel mcmahon.
And you too, harry.
Og deg ogsa.
My head's too light to try to set it down.
Hodet mitt er for lett til a roe seg.
You sniff, too, Yes?
Du snuser òg, ja?

Resultater: 14916, Tid: 0.1007

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "too"


are
quite
real
really
way too much
very
far too much
including
way
further
become
as well
much
pretty
excessive
overly
well
highly
too many
even
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer