TORTURING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av torturing i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 97, Tid: 0.0797

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Torturing i en setning og oversettelsene deres

International law forbids torturing us and keeping us in this cell.
Internasjonal lov forbyr dem å torturere oss og holde oss her.
But i have seen them in my own country... torturing and killing innocent people.
Men jeg har sett dem torturere uskyldige i mitt eget land.
Okay, enough torturing your uncle.
Slutt å plage onkelen deres.
Stop torturing her.
Slutt å torturere henne.
Stop torturing me!
Slutt å plage meg.
Then why are you torturing me?
Hvorfor piner du meg?
You're just torturing yourself if you think this might be danny.
Du piner bare deg selv om du tror det kan være danny.
Caging skinchangers and torturing them seemed to amuse him.
Fange hamskiftere og torturere dem moret han.
Louisa you can't go on torturing yourself like this.
Du kan ikke fortsette å plage deg selv slik.
And torturing sandra works for you.
Å torturerer sandra, virker for deg.
I know i was just torturing myself, but.
Jeg vet jeg bare torturerte meg selv, men.
Why're you torturing me?
Hvorfor piner du meg?
You enjoyed torturing those people.
Du nøt å torturere disse menneskene.
Just a bunch of sociopaths torturing us, and for what?
Bare noen sosiopater som torturerer oss, og hvorfor?
There's no use torturing me.
Det er ikke vits i å torturere meg.
I'm not torturing you.
Jeg plager deg ikke.
We're not torturing them.
Vi torturerer dem ikke.
He's like a royal python torturing a hopper mouse.
Han er som en pytonslange som piner en mus.
Why was lau hu torturing you?
Hvorfor torturerte lau hu deg?
The woman's torturing you.
Den kvinnen torturerer deg.
Edie, why are you torturing that girl?
Edie, hvorfor plager du henne?
He was caught torturing him... in the white house.
Han ble tatt mens han torturerte han... i det hvite hus.
Julian's men have been torturing her for hours.
Julians menn har torturert henne, han vil vite hvor amforaen er.
What's your deal? you like torturing guys?
Liker du å torturere menn?
Why are you torturing the poor kid?
Hvorfor torturerer du den stakkaren?
Why are you torturing yourself?
Hvorfor plager du deg?
Or the killer was torturing him.
Eller så ble han torturert.
Now, martha stop torturing yourself.
Martha... sutt å torturere deg selv.
Stop torturing me.
Slutt å pine meg.
No! they videotaped themselves torturing these women.
De filmet mens de torturerte disse kvinnene.

Resultater: 97, Tid: 0.0797

SYNONYMER

S Synonymer for "torturing"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer