Oversettelse av "treatment" i Norsk

Resultater: 11346, Tid: 0.0926

behandling behandles behandlingen behandlinger behandlet behandle behandlingene behandler

Eksempler på Treatment i en setning

Bydureon is indicated for treatment of type 2 diabetes mellitus in combination with.
Bydureon er indisert for behandling av diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med.
Patients should receive concomitant treatment with acetylsalicylic acid.
Pasienter skal behandles med acetylsalisylsyre samtidig.
Concomitant treatment with tacrolimus is not recommended.
Samtidig behandling med takrolimus anbefales ikke.
During treatment with hirobriz breezhaler,
Under behandling med hirobriz breezhaler,
During treatment until 4 weeks after stopping treatment.
Under behandlingen inntil 4 uker etter behandlingen er avsluttet.
Therefore, breast-feeding is not recommended in women under treatment with melatonin.
Derfor anbefales ikke kvinner som behandles med melatonin, å amme.
During treatment with onbrez breezhaler,
Under behandling med onbrez breezhaler,
If you interrupt your treatment with signifor your symptoms may come back.
Dersom du avbryter behandlingen med signifor kan symptomene dine komme tilbake.
We ran every treatment they offered and then we kept going.
Vi prøvde alle behandlinger de tilbød og vi bare fortsatte med det.
Treatment of the pseudoephedrine sulphate overdose is symptomatic and supportive.
Overdose med pseudoefedrinsulfat behandles symptomatisk og med støttebehandling.
With prior treatment with imatinib and dasatinib or nilotinib.
Tidligere behandlet med imatinib og dasatinib eller nilotinib.
No treatment failures occurred during the 6- month study period.
Det forekom ingen mislykkede behandlinger i løpet av den 6 måneder lange studieperioden.
Not to donate blood during treatment and for 24 months after the final dose.
Å ikke gi blod under behandlingen og i 24 måneder etter siste dose.
Be sure these two get good treatment.
Sørg for at de to behandles godt.
During treatment with oslif breezhaler,
Under behandling med oslif breezhaler,
All medicines listed above should be avoided during your treatment with votubia.
Alle medisinene listet over bør unngås mens du behandles med votubia.
Either treatment could work?
Kan begge behandlingene fungere?
During treatment with ultibro breezhaler.
Under behandling med ultibro breezhaler.
Not to donate semen during treatment and for 2 months after the final dose.
Å ikke donere sæd under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose.
Blast phase with prior treatment of at least imatinib.
Blastfase(BF) tidligere behandlet med minst imatinib.
In fact, every treatment i have tried has been neutralized within seconds.
Alle behandlinger jeg har prøvd, har blitt nøytralisert.
During treatment with xoterna breezhaler.
Under behandling med xoterna breezhaler.
Patients > 75 years of age started treatment with 20 mg dexamethasone.
Pasienter > 75 år startet behandlingen med 20 mg deksametason.
The vampires give the collaborators better treatment.
Vampyrer behandler medløpere bedre.
Caution should be exercised when prescribing kuvan to patients receiving treatment with levodopa.
Forsiktighet bør utvises ved forskriving av kuvan til pasienter som behandles med levodopa.
Absence of safety data on the endometrium for continuous treatment longer than 3 months.
Manglende sikkerhetsdata om endometrium for kontinuerlige behandlinger på over tre måneder.
He's been in treatment?
Og har vært behandlet for det?
If you are nursing during treatment with XGEVA, please inform your doctor.
Informer legen hvis du ammer mens du behandles med XGEVA.
Resume treatment with glivec at 600 mg.
Gjenoppta behandlingen med 600 mg glivec.
I don't want medical treatment.
Jeg vil ikke bli medisinsk behandlet.

Resultater: 11346, Tid: 0.0926

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Treatment" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer