UNHARMED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av unharmed i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 90, Tid: 0.0694

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Unharmed i en setning og oversettelsene deres

The child was found unharmed and in good health.
Barnet var uskadd og ved god helse.
If i return her to him unharmed,
Hvis jeg gir henne til ham uskadd, kan han bli vår forbundsfelle.
She will remain there unharmed unless one of you merits a penalty.
Der hun forblir uskadet, hvis ikke en av dere fortjener en straff.
He will be unharmed. he will be human.
Han skal være uskadd og et menneske.
They see i am unharmed.
De ser at jeg er uskadet.
Aside from the psychological trauma of their ordeal, both are unharmed and healthy.
Begge to er fysisk uskadde og i god behold.
It is in their interest to release both the burnhams unharmed.
Det er i deres interesse å slippe fri burnham-paret uskadd.
She's unharmed.
Hun er uskadet.
We are unharmed.
Vi er uskadde.
My sweet susanna is unharmed.
Min søte susanna er uskadd.
Now, my little band of pioneers can cross over to llano unharmed.
Nå kan vi komme uskadde til llano.
Well, we can all only hope that they remain unharmed.
Vi kan bare håpe at de forblir uskadet.
Your artifacts are unharmed.
Gjenstandene dine er uskadde.
Raymond returned said literature unharmed.
Raymond leverte nevnte litteratur uskadd tilbake.
Contents entirely unharmed.
Innhold helt uskadet.
Your chief was unharmed.
Deres høvding er uskadd.
When we get what we want, you will be released unharmed.
Når vi får hva vi vil ha, blir dere løslatt uskadet.
Then, with a bit of luck, you will be released unharmed.
Med litt flaks, blir dere løslatt uskadet.
The children, aged between 1 and 13 years, were physically unharmed.
De er mellom ett og 13 år og er fysisk uskadd.
We want him unharmed.
Vi vil ha ham uskadet.
Needless to say, marta ochoa was released unharmed.
Naturlig nok ble marta ochoa løslatt uskadd.
He is safe and unharmed.
Han er i sikkerhet og uskadd.
Scofield and his brother and he will walk away unharmed.
Jeg skal kunngjøre benådingen av mr scofield og broren hans og han skal gå herfra uskadet.
During the operation, they killed two, and two came out unharmed.
Under operasjonen drepte de to, og to kom uskadd fra det.
I told you to bring her back unharmed.
Jeg ba dere bringe henne hit uskadet.
I am so relieved you have returned unharmed, wilkin.
Jeg er så lettet over at du vendte tilbake uskadd, wilkin.
You bring sara unharmed, and.
Du gir meg sara uskadet, og.
She will be returned to you safe, unharmed.
Hun vil bli returnert til deg trygt, uskadd.
Costin?- mr. costin was unharmed.
Herr costin er uskadd.
He was unharmed.
Han er uskadd.

Resultater: 90, Tid: 0.0694

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer