UNTIL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Until i Norsk bokmål

Resultater: 14132, Tid: 0.1005

til før inntil lnntil helt til

Eksempler på bruk av Until i en setning og oversettelsene deres

You stand there until you hear my horse.
Du står der til du hører hesten min.
You are not coming back until this is over.
Du kommer ikke tilbake før dette er over.
Repeat step 7 until the powder is completely dissolved and the solution is clear.
Gjenta trinn 7 til pulveret er helt oppløst og oppløsningen er klar.
Repeat step 7 until the powder is completely dissolved and the solution is clear.
Gjenta trinn 7 til pulveret er helt oppløst og oppløsningen er klar.
Not until i know my family is safe.
Ikke før jeg vet at familien min er trygg.
I never saw that man until the day he died.
Jeg så aldri at mannen inntil den dagen han døde.
And we were there until i heard about dennis.
Og vi var der til jeg fikk høre om dennis.
You will usually receive biopoin until 1 month after the end of chemotherapy.
Du vil vanligvis få biopoin inntil 1 måned etter avslutning av kjemoterapi.
You are not leaving this room until i have clark kent.
Du forlater ikke dette rommet før jeg har clark kent.
All problems are boring until they are your own.
Alle problemer er kjedelige helt til de er dine egne.
I will not need you until four tomorrow.
Jeg trenger deg ikke før fire i morgen.
Up and down until he 's numb.
Opp og ned til han er nummen.
It will be like that until i get home.
Den vil være sånn helt til jeg kommer hjem.
You will usually receive biopoin until 1 month after the end of chemotherapy.
Du vil vanligvis få biopoin inntil 1 måned etter avslutning av kjemoterapi.
Until further notice, he stays at the home.
Lnntil videre blir han på hjemmet.
Until tomorrow.
Lnntil i morgen.
You will usually receive eporatio until 1 month after the end of chemotherapy.
Du vil vanligvis få eporatio inntil 1 måned etter avslutning av kjemoterapi.
If it is less than 1 hour until your next dose:.
Dersom det er mindre enn 1 time til den neste dosen:.
Not until you admit what you have done.
Ikke før du innrømmer hva du har gjort.
He was fine until the two of you were alone with him.
Han var fin helt til dere to var alene med han.
Until about an hour ago.
Lnntil for en time siden.
If this happens, you should wait until the reactions have disappeared.
Hvis dette skjer, bør du vente til reaksjonene har forsvunnet.
And hungrier until he found himself at owl 's house.
Og sultnere helt til han fant seg selv i uglas hus.
Branson did not exist until he moved to lakewood.
Branson eksisterte ikke før han flyttet til lakewood.
Just until you are ready.
Bare inntil du er klar.
And i will not wait until later.
Og jeg venter ikke til seinere.
Until further notice, he 's staying there.
Lnntil videre blir han der.
And until we have another suspect, he 's our man.
Og inntil vi har en annen mistenkt, er han vår mann.
I will not be safe until sanchez is dead.
Jeg er ikke trygg før sanchez er død.
Yes, until my brother killed him.
Ja, helt til broren min drepte ham.

Resultater: 14132, Tid: 0.1005

S Synonymer for "until"


to
of
into
unto
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer