Oversettelse av "until" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 10089, Tid: 0.0792

til før inntil lnntil tii

Eksempler på Until i en setning

You're with me until this is over.
Du er med meg til dette er over.
Not until you dance with me, harry.
Ikke før du danser med meg, harry.
I need sam to wait until Bella's been separated from the problem.
Jeg trenger at sam venter til bella er adskilt fra problemet.
This isn't over until i find him.
Dette er ikke over før jeg finner ham.
I will wait until don diego tells me what to do.
Jeg venter til don diego forteller meg hva jeg skal gjøre.
During treatment until 4 weeks after stopping treatment.
Under behandlingen inntil 4 uker etter behandlingen er avsluttet.
You were my hero until just now.
Du var helten min helt til nå.
Until further notice, he stays at the home.
Lnntil videre blir han på hjemmet.
He will kill until everything that's yours is his.
Han vil drepe inntil alt som er ditt er hans.
I won't be safe until sanchez is dead.
Jeg er ikke trygg før sanchez er død.
Guard said you were here until after midnight.
Vakten sa at du var her til etter midnatt.
I was... until two days ago.
Jeg var... inntil to dager siden.
Until tomorrow.
Lnntil i morgen.
Wait upstairs until chuck comes.
Vent ovenpa tii chuck kommer.
Not until I'm dead.
Ikke før jeg er død.
And i want you to pay me until the day you die.
Og jeg vil at du betaler meg til den dagen du dør.
Until about an hour ago.
Lnntil for en time siden.
Well-- yes, until you sent for me.
Ja, tii de sendte bud på meg.
It's only until tina and i get back together again.
Det er bare inntil tina og jeg finner sammen igjen, ok?
You're not going until you're strong again.
Du drar ikke før du er sterk igjen.
Maybe we should wait until we can.
Kanskje vi burde vente til vi kan.
Until further notice, he's staying there.
Lnntil videre blir han der.
Until i don't think that you're a danger to yourself or others.
Inntil jeg tror du ikke er en fare for deg selv eller andre.
Only until tonight.
Bare tii i kveid.
Not until we have found bauer.
Ikke før vi har funnet bauer.
Who has hunted for the child until now?
Hvem har jaktet for barnet inntil nå?
Until then... i will let jason have some fun.
Lnntil da lar jed jason ha det litt døy.
Wait until you see what I'm wearing tomorrow.
Vent tii du får se hva jeg skai ha på meg i morgen.
You don't know what something is... until it ain't there anymore.
Du vet ikke hva noe er før det ikke er der lenger.
Until the day is night and night becomes the day.
Til dagen er natt og natten blir dag.

Resultater: 10089, Tid: 0.0792

SYNONYMER

S Synonymer for "until"


to the very
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Until" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer