UP PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "up" i Norsk bokmål

Resultater: 33702, Tid: 0.2308

opp oppe op sammen våken

Eksempler på Up i en setning

I grew up with rasheda, jamillah and maryum.
Jeg vokste opp med rasheda, jamillah og maryum.
We must not give up hope, magnus.
Vi må ikke gi opp håpet, magnus.
I hear him up on the roof sometimes, but i don't know.
Jeg hører ham oppe på taket iblant, men jeg vet ikke.
Light him up, garvey.
Tenn ham, Garvey!
But you would rather be up here with me, wouldn't you?
Men du vil heller være her oppe hos meg, ville ikke du?
Don't give up, Luke!
Ikke gi opp, Luke!
Look up harold meachum.
Søk harold meachum.
Moses went up on the mountain, and the cloud covered the mountain.
Så steg moses op på fjellet, og skyen skjulte fjellet.
Somewhere up there is the key for our entire existence.
Et sted der oppe er nøkkelen for hele vår eksistens.
Billy threw up in the car.
Billy kastet opp i bilen.
You can't roll that up like just rolling up an old rug.
Du kan ikke rulle det sammen som et gammelt teppe.
Abe. up the stairs.
Abe, opp trappa!
Thorin is up there... and fíli and kíli.
Thorin er der oppe. og fili og kili.
What, you couldn't come up with five real things?
Kunne du ikke komme fem virkelige ting?
Up in london, they're planning the invasion of europe.
Oppe i london planlegger de invasjonen av europa.
Pablo, don't hang up.
Pablo. ikke legg .
Did you come up from the city, Boomer?
Kom du opp fra byen, Boomer?
All right, you have been up for too long.
Du har vært våken for lenge.
Pick up your money and get out!
Saml sammen pengene dine og stikk!
You got yourself mixed up with--.
Du blander deg selv sammen med en annen.
It's up to sawyer and kate now.
Det er opp til sawyer og kate nå.
I wish i could see them sitting up there.
Jeg skulle ønske jeg kunne se dem der oppe.
I have been up for 29 hours.
Jeg har vært våken i 29 timer.
Maybe you could invite me up to tea again.
Kanskje du kunne invitere meg te igjen.
Menelaus won't give up.
Menelaos gir ikke opp.
I like to think she can see us from up there.
Jeg tror hun kan se oss der oppe fra.
We can trust your deputies to shoot us up.
Vi kan stole at assistentene dine skyter oss.
I have been up for a couple of hours.
Jeg har vært våken i noen timer.
I have added it up for ya.
Jeg har lagt det sammen for deg.
We can take a vacation up here.
Vi kan ta en ferie her oppe.

Resultater: 33702, Tid: 0.2308

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer