UP TO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Up To i Norsk bokmål

Resultater: 4814, Tid: 0.3531

Up to
opp til (2201) fram til (33) klar for (14) opp for (20) oppe i (23) opp i (24) frem til (43) opptil (1198) opp mot (50) på med (56) opp på (70) op til (99) bort til (110) inntil (364) opp tii (14) pønsker på (24) driver med (15)

Eksempler på bruk av Up To i en setning og oversettelsene deres

Opp til

It 's up to you, Ed.
Det er opp til deg, Ed.
Zeberdee looked up to Harris and not him.
Zeberdee så opp til Harris og ikke til ham.

Opptil

( up to )
Therapy should be continued up to 4 weeks after the end of chemotherapy.
Behandling bør fortsette opptil 4 uker etter avsluttet kjemoterapi.
Use an effective method of contraception during and up to 3 months after treatment.
Bruk sikker prevensjon under og opptil 3 måneder etter behandling.

På med

What are they up to, Maggie?
Hva holder de på med, Maggie?
They are up to something.
De holder på med noe.

Opp på

You show up to these places, you put me in a situation.
Dukker opp på disse stedene, får meg i en situasjon.
I will be back up to three years again, maybe more.
Jeg vil komme opp på tre år igjen, kanskje mer.

Bort til

She came up to you, she was very nice and warm.
Hun kom bort til deg, veldig hyggelig og varm.
Normal voice Then I go up to my dog,
Og så går jeg bort til hunden min:.

Inntil

( until , up to , till )
CIALIS may still be effective up to 36 hours after taking the tablet.
CIALIS kan ha effekt inntil 36 timer etter at du har tatt tabletten.
Doses of up to 6 mg have been used in adult clinical studies.
Doser inntil 6 mg er brukt i kliniske studier hos voksne.
Andre setningseksempler
It 's up to you, Georg.
Det er opp til deg, Georg.
It 's up to Kate.
Det er opp til Kate.
You might receive up to 6 cycles( 24 weeks).
Du kan få opptil 6 sykluser( 24 uker).
Doses of up to 6 mg have been used in clinical trials.
Doser inntil 6 mg er brukt i kliniske studier.
Chemical and physical stability has been demonstrated for 30 hours up to 25ºC.
Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 30 timer opptil 25 ºC.
She is up to it, is not she?
Hun er opp til det, er hun ikke?
Strangers come up to you, and you do not understand them.
Fremmede kommer bort til deg, og du forstår dem ikke.
Daliresp has been studied in clinical trials for up to one year.
Daliresp har vært undersøkt i kliniske studier i opptil ett år.
This may take up to 2 years.
Dette kan ta inntil 2 år.
It 's entirely up to you, Charlie.
Det er helt opp til deg, Charlie.
I am heading up to the roof.
Jeg drar opp på taket.
I was standing up to the-- I was.
Jeg stod opp mot... Jeg.
Well, that 's up to Ben, is not it?
Det er opp til Ben, er det ikke?
Daxas has been studied in clinical trials for up to one year.
Daxas har vært undersøkt i kliniske studier i opptil ett år.
Have been observed following subcutaneous administration of up to 6 times the recommended dose.
Er observert etter subkutan administrasjon av inntil 6 ganger anbefalt dose.
I walked up to him and I shot him in the head.
Jeg gikk bort til ham og skjøt ham i hodet.
She came right up to me.
Hun kom rett bort til meg.
What are you up to, Johnny?
Hva holder du på med, Johnny?

Resultater: 4814, Tid: 0.3531

Se også


up to heaven
opp til himmelen
up to more
opptil mer
up to god
opp til gud
up to about
opptil rundt oppe på inntil ca opptil omtrent fram til rundt
for up to one
i opptil ett
it's up to me
det er opp til meg
up to the house
opp til huset
up to my room
opp på rommet mitt
up to your room
opp på rommet ditt
up to three weeks
opptil tre uker
up to five times
opp til fem ganger
up to three years
opptil tre år
up to and including
opp til og inkludert
up to the room
opp på rommet
up to the cabin
opp til hytta
up to the lake
opp til innsjøen
up to the light
opp mot lyset

Ord for ord oversettelse


up
- opp oppe op seg i med

"Up to" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer