UPWARDS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av upwards i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 79, Tid: 0.098

Eksempler på bruk av Upwards i en setning og oversettelsene deres

Oh, well, onwards and upwards.
Nåvel, opp og fram.
She guides my glance upwards to the pixie perched on the roof's edge.
Hun leder blikket opp mot alven vaglet på takskjegget.
I failed upwards, to the level of my incompetence.
Jeg mislyktes oppover, til nivået for min inkompetanse.
Upwards of ã600.
I overkant av 600 pund.

Well, i have upwards of 1,000 homes.
Jeg har oppimot 1000 hus.
Onwards and upwards.
Fremover og oppover.
The plane was to drop cargo on a platform with rockets pointing upwards.
Planen var å slippe lasten på en plattform med raketter som pekte oppover.
Try holding it upwards.
Prøv å løfte den litt opp.
Hold the OPC(One-Point-Cut) ampoule with the blue point upwards.
Hold OPC(One-Point-Cut) ampullen med det blå punktet pekende opp.

Hold the pen with the injection needle point upwards.
Hold pennen slik at kanylen peker oppover.
Hold the syringe with the grey cap pointing upwards.
Hold sprøyten med den grå hetten pekende oppover.
Hold the syringe with the needle pointing upwards.
Hold sprøyten med spissen pekende oppover.
Hold the OPC(One-Point-Cut) ampoule with the blue point upwards.
Hold OPC(One-Point-Cut) ampullen med det blå punktet opp.
Hold the OPC(One-Point-Cut) ampoule with the blue point upwards.
Hold OPC(One-Point-Cut) ampullen med det blå punktet pekende opp.
Hold the pen with the injection needle point upwards.
Hold pennen slik at kanylen peker oppover.
Hold the syringe with the grey cap pointing upwards.
Hold sprøyten med den grå hetten pekende oppover.
Hold the syringe with the needle pointing upwards.
Hold sprøyten med spissen pekende oppover.
He went there, upwards.
Han dro... opp dit.
To remove air, point the syringe needle upwards.
For å fjerne luft må du holde sprøyten med kanylen opp.
Now, we're going to continue to search this aircraft from the waist upwards.
Vi fortsetter å gjennomsøke flyet fra midten og opp.
Fire... burns upwards.
Ild brenner oppover.
To remove air, point the syringe needle upwards.
For å fjerne luft må du holde sprøyten med kanylen opp.
You will understand is climbing rapidly upwards today.
Du vil forstå klatrer raskt oppover i dag.
As the frenzy continues, walls of bubbles drift upwards.
I løpet av den ville jakten driver en vegg av bobler opp.
Then hold the syringe vertically and the needle upwards, and gently push the plunger upwards.
Hold så sprøyten loddrett med injeksjonsnålen pekende oppover, og press stempelet forsiktig oppover.
Then hold the syringe vertically and the needle upwards, and gently push the plunger upwards.
Hold så sprøyten loddrett med injeksjonsnålen pekende oppover, og press stempelet forsiktig oppover.
Upwards, though, is where i really shine 50, 60, 80, 90, centennials.
Men over det er jeg i mitt ess. 50, 60, 80... 90... hundreåringer.
Pull the plunger upwards until it reaches the right mark for the dose that your doctor has prescribed.
Trekk stempelet oppover inntil det når riktig merke for dosen som legen din har forskrevet.
Pull the plunger upwards until it reaches the right mark for the dose that your doctor has prescribed.
Trekk stempelet oppover inntil det når riktig merke for dosen som legen din har forskrevet.
While holding the pen with the needle pointing upwards, the insulin reservoir should be tapped gently with the finger so that any air bubbles rise up towards the needle.
Mens pennen holdes slik at kanylen peker rett opp, bank forsiktig på insulinbeholderen med fingeren, slik at eventuelle luftbobler stiger opp mot kanylen.

Resultater: 79, Tid: 0.098

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer