US PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av us i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 86218, Tid: 0.0733

us
vi (12895) oss (72200)

Eksempler på bruk av Us i en setning og oversettelsene deres

And take with us sister angela and isabelle.
Vi tar med oss søster angela og isabelle.
And you have us, and uncle agustín.
Du har oss og onkel agustín.
I remember us driving over sand.
Jeg husker at vi kjørte over sand.
Why do you not want us to find your mother 's killer?
Hvorfor vil du ikke at vi skal finne morderen til din mor?

Are you with us, jack?
Er du med oss, jack?
I will kill us both!
Jeg dreper oss begge.
What do you want us to do, katara?
Hva vil du vi skal gjøre, katara?
I said, give us kurt hartman now, and the money.
Jeg sier: gi oss kurt hartman nå og pengene.
Why did you want us to think you were richard paley?
Hvorfor ville du at vi skulle tro at du var richard paley?
I killed us both.
Jeg drepte oss begge.
But not us women.
Men ikke vi kvinner.
Or calls us mcdreamy or mcsteamy or mcmuffin.
Eller kaller oss mcdreamy, mcsteamy eller mcmuffin.
Which puts us 2 hours and 30 minutes from miami.
Da er vi 2 timer og 30 minutter fra miami.
He can not help us now, bernard.
Han kan ikke hjelpe oss nå, bernard.
I thought you said you wanted us to be normal.
Jeg trodde du ville vi skulle være normale.
She wants us to include danny.
Hun vil vi skal inkludere danny.
Give us your allegiance, kai winn adami.
Gi oss din troskap, kai winn adami.
They want us to stop in nybergsund.
De vil at vi stopper i nybergsund.
He, he gave us our first weapons.
Han ga oss våre første våpen.
He works with us in el salvador.
Han jobber med oss i el salvador.
You want us to forgive charlotte.
Du vil vi skal tilgi charlotte.
They ai not like us, gene.
De er ikke som vi var, gene.
He was not stealing from you, he was stealing from us.
Han stjal ikke fra deg, han stjal fra oss.
I just wanted us to have a normal life.
Jeg ville bare at vi skulle ha et normalt liv.
I want you to say that you are with us.
Jeg vil at du sier at du er med oss.
I thought you wanted us to be together.
Jeg trodde du ville at vi skulle være sammen.
They could have killed us, sir.
De kunne ha drept oss, sir.
I do not know, but toby wanted us to have it.
Jeg vet ikke, men toby ville at vi skulle ha det.
You were not with us in russia.
Du var ikke i russland med oss.
And you want us to help you?
Og du vil at vi skal hjelpe deg?

Resultater: 86218, Tid: 0.0733

SYNONYMER

S Synonymer for "us"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer